ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการโรงแรม
  • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ปริญญาตรี (ป.ตรี) สาขาที่เปิดสอน

  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการโรงแรม
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • สาขาิชาภาษาไทยประยุกต์

แนะนำคณะศิลปศาสตร์

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์

🧭 กิจกรรมต่างๆ

📰 จดหมายข่าว

💬 ประกาศ / คำสั่ง

🌐 สารพันความรู้ กับศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร | Video clip info / Trick&Tips

ตารางกิจกรรมคณะ