#แบไต๋ตู้ต่อไป มีแล้วในไทย!!! “#ตู้รับซื้อขวด” #มีขวดมาขายยยยยย~ #ReturnIntoValue

เมื่อในวันที่ 29 ส.ค. 60 ประชุมพร้อมกับร่วมต้อนรับ คุณอรวรรณณ์ ศิริพราหมณกุล หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ คนใหม่

บัณฑิต มทร.พระนคร ทุกท่าน

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ สอบราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน

ที่มา :  งานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข)

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเสริม

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมาหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมาหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ / ANNOUNCEMENT:Application for the Position of Foreign English Language lnstructors

ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ ANNOUNCEMENT Application for the Position of Foreign English Language lnstructors  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

ขอเชิญ อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประกาศ จาก งานสวัสดิการนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา “เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

 

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

         ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ที่มา: งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชาวต่างชาติ // Announcement Faculty of Liberal Arts Application for the Position of Foreign English Language Instructors

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชาวต่างชาติ Announcement Faculty of Liberal Arts Application for the Position of Foreign English Language Instructors    

ขอเชิญส่งบทความและขอความอนุเคราะประชุมวิชาการเครือข่ายด้านงานการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการแสดงความยินดีและการจัดกิจกรรมต่างๆในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ – 15 มี.ค. 2560

ขอเชิญชมละครเวที รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” จาก 9 มหาวิทยาลัย

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปีสาขาวิชาการโรงแรม

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยของคณะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

ชมรมศิลปะการแสดง ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร อวดศักยภาพในงานเทศกาลดนตรี และการแสดงนานาชาติครั้งที่ 7 (The 7th KPRU Music and Dance Festival 2017)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เสียงประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒

นศ.สาขาการท่องเที่ยวให้การต้อนรับและนำชมเรือนหมอพร