Video Clipงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ชื่อองค์ความรู้  : “ชีวิตกับกวีนิพนธ์: การสร้างเรื่องบนหน้ากระดาษ” โดย สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

“ชีวิตกับกวีนิพนธ์: การสร้างเรื่องบนหน้ากระดาษ” โดย สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ชื่อองค์ความรู้  : “ชีวิตกับกวีนิพนธ์: การสร้างเรื่องบนหน้ากระดาษ” โดย สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

   กิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการค่ายภาษาและวรรณศิลป์ ครั้งที่ 6 "กวีนิพนธ์ สารคดี ชีวิต"  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี โดยมีคุณบรรจง บุรินประโคน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้