ทั่วไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

admission67-6

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว
ภาคพิเศษ 3 ปี (จันทร์ – ศุกร์)

รอบรับตรง 2 วันที่ 20 มี.ค. – 14 พ.ย. 67
รอบ Fasttrack คณะ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 67