ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย วันที่ 19-23 มิ.ย. 2560 คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 4 ปี   สาขาวิชาการโรงแรม กลุ่มที่ 1 ห้อง 1111    คลิก!! สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กลุ่มที่ 1 ห้อง 1112     คลิก!! สาขาวิชาการท่องเที่ยว กลุ่มที่ 1 ห้อง Continue Reading →

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วันที่ 15 มิ.ย. 2560

งานเทคโนฯ ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education จัดโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสามารถเข้าอ่านรายละเอียดในการสมัครและกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้   รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education  〈〈คลิก!!! เลย หมายเหตุ   ผู้ที่สม้ครจะต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยในการสมัครเท่านั้น  ” User login@rmutp.ac.th” เช่น aaaa.a@rmutp.ac.th

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอาจารย์ที่ปรึกษามือหนึ่ง”

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมาหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ / ANNOUNCEMENT:Application for the Position of Foreign English Language lnstructors [New]

ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ ANNOUNCEMENT Application for the Position of Foreign English Language lnstructors  

ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ / ANNOUNCEMENT:Application for the Position of Foreign English Language lnstructors

ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ ANNOUNCEMENT Application for the Position of Foreign English Language lnstructors  

ขอเชิญเข้าร่วมงานและกำหนดการ “วันอาภากร” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

         ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันอาภากร” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. ณ บริเวณลานพระอนุเสารีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ บริเวณรือนหมอพร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google For Education เพิ่มเติม

ท่านใดสนใจส่ง ชื่อ-นามสกุล รุ่นที่ต้องการอบรม ได้ที่ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ♦  รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมตามลิงค์นี้  http://larts.rmutp.ac.th/2554/?p=12026  ♦  ตรวจสอบรายชื่อ  http://www.rmutp.ac.th/?p=10552       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2560”

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์ งานทุน งานอาสาสมัคร และงานประชุม

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ภายใต้โครงการ “Youth of Excellence Scheme of China (Y.E.S China Program) ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ขอเรียนเชิญผู้สนใจประชุมสัมมนา “The 8th University Scholars Leadership Symposium: Building life, Giving Hope”

ขอเชิญ อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ใบจองภาพรับปริญญาปีนี้

ประกาศ จาก งานสวัสดิการนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา “เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

โครงการฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษ กับสถาบันภาษา ม.ราชมงคลพระนคร

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

 

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล eBooks Access Engineering

สำนักวิทยบริการฯ ได้บอกรับ eBooks ฐานข้อมูล ACCESS ENGINEERING โดยฐานข้อมูลวิศวกรรมศาสตร์นี้ มีหนังสือวิศวกรรมศาสตร์ มากกว่า 689 เล่ม  ใช้สำหรับศึกษาค้นคว้า ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงหลักการทางวิชาเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้ง สามารถใช้ในการเตรียมการสอนในห้องเรียนให้กับอาจารย์ได้ และเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และเพิ่มความรู้ในเชิงปฏิบัติ และสนับสนุนการเรียนการสอน ทุก ๆ หัวข้อการศึกษาในชนิดต่าง ๆ  สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://accessengineeringlibrary.com/  

ประกาศ จาก งานทะเบียนและวัดผล

ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล