ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การจัดประกวดดาว – เดือน Freshmen ระดับมหาวิทยาลัย

ประกาศ! รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ” Phranakhon Katakorn 2017 “

ข่าวการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ” Phranakhon Katakorn 2017 “

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

9 มหาวิทยาลัยราชมงคลของไทยที่มีคุณภาพทางวิชาการดีที่สุด จาก Cybermetrics Lab

ทำงาน part time อย่างไรให้ไม่เสียการเรียน มาฟังคำตอบจาก ต้อง สมิทพงษ์ สกุลพงศ์ชัย

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “พระเป็นยิ่งกว่าแม่ของแผ่นดิน”

นักศึกษาศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพับผ้าเช็ดปากเร็ว และรางวัลชมเชย

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ส.ค. ๖๐ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60 หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านโรงแรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำนักวิทยบริการฯ ได้พัฒนา แอพพลิเคชั่น RMUTP Study Life

เรียน  อาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง                ด้วยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้พัฒนา แอพพลิเคชั่น RMUTP Study Life เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา ช่วยการเรียนการสอน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้   Log In อาจารย์ (อาจารย์เห็นคนเดียว นักศึกษาจะไม่เห็นของอาจารย์ (Login ด้วย  user และ password Continue Reading →

คณบดีคณะศิลปะศาตร์ ร่วมงานวันรพีรำลึก วันจันทร์ที่ ๗ ส.ค. ๖๐ ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสาน

อธิการบดี มทร.พระนคร ให้การต้อนรับ ศิษย์เก่า คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 39

คณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน Liberal Arts Galaxy Freshmen 2017

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ๙ ราชมงคล ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓-๔ ส.คม ๖๐ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มทร.กรุงเทพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยพี่น้องชาวอีสานที่ประสบอุทกภัย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.พระนคร ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยพี่น้องชาวอีสานที่ประสบอุทกภัย บริจาคได้ที่กรรมการสภาทุกท่าน

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ก.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุมอาภากร อาคาร ๑ คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมลงชื่อเพื่อแจ้งความประสงค์ร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจนักศึกษาของเรา

ขอเชิญชวน นักศึกษา มทร.พระนคร ทุกชั้นปี ประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย “การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว, การพูดสุนทรพจน์, แต่งกลอนสุภาพ (ทีมละ 2 คน), การคัดลายมือ และตอบปัญหาภาษาไทย”

Downloads

นิทรรศการ เสวนาบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนก้าวสู่การทำงาน

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการ “บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง สาขาวิชาการโรงแรม และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

การกลับมาอีกครั้ง อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลศิลปศาสตร์ เตรียมตัวพบกับเหล่าผู้เข้าประกวดที่เป็นตัวแทนแห่งดวงดาว

P.A.PHONE ชวนคุณมาร่วมกัน Like&Share ให้นักศึกษา RMUTP ราชมงคลพระนคร ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2560 กับ กองทุนพณิชยการพระนคร

ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านผู้ช่วยอธิการบดี ให้ความอนุเคราะห์ รับฟังการนำเสนอ การเปิดโปรแกรมทัวร์ ของพระนครทราเวล โปรแกรมฝึกปฏิบัติจัดนำเที่ยว

ตัวแทนถือพานคณะศิลปศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนตำรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข)

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ทุกชั้นปี ประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ก.ค.60

ผลการแข่งขันกีฬาภายใน “Laiberal Art’s Galaxy Games 2017” วันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนตำรา หนังสือเชิงวิชาการ