สาขาภาษาไทยประยุกต์ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2559 กวีซีไรต์ปี 2530

สาขาภาษาไทยประยุกต์ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2559 กวีซีไรต์ปี 2530

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

สาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ได้รับเกียรติอย่างสูงจากศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2559 กวีซีไรต์ปี… โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019

งานศิลปวัฒนธรรม​ ขอเชิญชวน​แต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันศุกร์)

งานศิลปวัฒนธรรม​ ขอเชิญชวน​แต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันศุกร์)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานศิลปวัฒนธรรม​ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวน​คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน แต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันศุกร์) เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์​ผ้าไทยและศิลปวัฒนธรรม​ไทยอันดีงาม

คณบดี​พร้อม​ผู้บริหาร​และ​คณาจารย์​ เข้าร่วมงาน"ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ ชุมชนนางเลิ้ง

คณบดี​พร้อม​ผู้บริหาร​และ​คณาจารย์​ เข้าร่วมงาน”ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ ชุมชนนางเลิ้ง

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 มีนาคม​ 2562 ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอา​งค์​ คณบดี​คณะ​ศิลปศาสตร์​พร้อม​ผู้บริหาร​และ​คณาจารย์​ เข้าร่วมงาน"…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2019

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา
เรียน นักวิจัย เรื่องขยายเวลาการรับบทความบทคัดย่อ ในงาน RMUTCON 2019

เรียน นักวิจัย เรื่องขยายเวลาการรับบทความบทคัดย่อ ในงาน RMUTCON 2019

Posted Posted in งานวิจัยและพัฒนา, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย

มทร.ล้านนา ขยายเวลาการรับบทคัดย่อ งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/th

เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 15

เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 15

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1–2 (ป.ตรี 4 ปี) และระดับชั้นปีที่ 1–3 (ป.ตรี 5 ปี) และป.ตรีต่อเนื่อง 2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 3. ทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ได้ในระดับพอใช้ หรือ ดี 4. มีความสามารถพิเศษ (โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภาษาอาเซียน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ) 5. เข้าร่วมฝึกอบรมและดำเนินกิจกรรมได้ครบตามที่กำหนด ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://goo.gl/QquAbW

อ.พัดยศ​ เพชร​วงษ์​ และ อ.สุภาวดี พุ่มไสว คณาจารย์​คณะศิลปศาสตร์​ (วังนางเลิ้ง) ราชมงคลพระนคร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม​วิชาการ​ระดับ​ชาติ​ด้าน​อุตสาหกรรม​การ​ท่องเที่ยว​และการ​บริการ​ มทร.แห่งประเทศไทย​ พ.​ศ.๒๕๖๒

อ.พัดยศ​ เพชร​วงษ์​ และ อ.สุภาวดี พุ่มไสว คณาจารย์​คณะศิลปศาสตร์​ (วังนางเลิ้ง) ราชมงคลพระนคร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม​วิชาการ​ระดับ​ชาติ​ด้าน​อุตสาหกรรม​การ​ท่องเที่ยว​และการ​บริการ​ มทร.แห่งประเทศไทย​ พ.​ศ.๒๕๖๒

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

อ.พัดยศ​ เพชร​วงษ์​ และ อ.สุภาวดี พุ่มไสว คณาจารย์​คณะศิลปศาสตร์​ (วังนางเลิ้ง) ม.ราชมงคลพระนคร…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๒

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๒

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ม.ราชมงคลพระนคร …โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) โชว์ศักยภาพด้านวิชาการ จัดสัมมนาเรื่อง “ไทยเที่ยวไทย...ไทยยั่งยืน : Exotic THAILAND”

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) โชว์ศักยภาพด้านวิชาการ จัดสัมมนาเรื่อง “ไทยเที่ยวไทย…ไทยยั่งยืน : Exotic THAILAND”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) โชว์ศักยภาพด้านวิชาการ จัดสัมมนาเรื่อง “ไทยเที่ยวไทย…ไทยยั่งยืน :… โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019

คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม ร่วมประชุมสรุป "ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ" มทร. แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562

คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม ร่วมประชุมสรุป “ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ” มทร. แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม… โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

งานสัมมนาหัวข้อ​ “ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน” และนิทรรศการ Exotic​ Thailand ประจำปีการศึกษา 2561

งานสัมมนาหัวข้อ​ “ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน” และนิทรรศการ Exotic​ Thailand ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานสัมมนาหัวข้อ​ “ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน” และนิทรรศการ Exotic​ Thailand ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร. อำนา​จ​ เอี่ยมสำอา​งค์​ คณบดี​คณะ​ศิลปศาสตร์​ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วัตถุประสงค์​ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน รู้จักการทำงานแบบเป็นทีม และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณ​ญาณวิธ นราแย้ม ผู้เชี่ยวชาญ​ด้านการท่องเที่ยว​เชิงสร้างสรรค์​ เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ห้องประชุม​อาภากร​เกียรติ​วงศ์​ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหาร​ธุรกิจ​ มทร.พระนคร​ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์​ 2562

ภาพงานะนิทรรศการ EXOTIC THAILAND 2019 โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ภาพงานะนิทรรศการ EXOTIC THAILAND 2019 โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ งาน EXOTIC THAILAND 2019 วันที่ 22… โพสต์โดย Ietd Rmutp เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ขอความร่วมมือบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำและแบบสอบถามความพึงพอใจ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, บัณฑิต, ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือ บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019

เรื่อง ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต ทั้งระบบสาย Lan และ Wifi และการใช้งาน WiFi ตึกปฏิบัติการการโรงแรม (ตึกใหม่)

เรื่อง ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต ทั้งระบบสาย Lan และ Wifi และการใช้งาน WiFi ตึกปฏิบัติการการโรงแรม (ตึกใหม่)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ Dr. Violet Lo ผู้อำนวยการมูลนิธิ Global Inclusive Lab จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งได้นำชมเรือนหมอพร

ต้อนรับ Dr. Violet Lo ผู้อำนวยการมูลนิธิ Global Inclusive Lab จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งได้นำชมเรือนหมอพร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และ ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์… โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019

ข่าวจากเพจ ย่านนางเลิ้ง | Nang Loeng

ข่าวจากเพจ ย่านนางเลิ้ง | Nang Loeng

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร เตรียมนำชุมชนนางเลิ้งไปนำเสนอที่ขอนแก่น… โพสต์โดย ย่านนางเลิ้ง l Nang Loeng เมื่อ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019

คณบดี​คณะ​ศิลปศาสตร์​ เข้าพบคุณ​สมชาย​ ธนกุสุมาลย์​ ประธานสภาวัฒนธรรม​เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

คณบดี​คณะ​ศิลปศาสตร์​ เข้าพบคุณ​สมชาย​ ธนกุสุมาลย์​ ประธานสภาวัฒนธรรม​เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร. อำนาจ เอี่ยม​สำอางค์​ คณบดี​คณะ​ศิลปศาสตร์​ เข้าพบคุณ​สมชาย​ ธนกุสุมาลย์​ ประธานสภาวัฒนธรรม​เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย​… โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019

ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน

Posted Posted in งานพัสดุ, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายบริหาร

>> Download <<

ขอความร่วมมือ บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือ บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 -… โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019