งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษานักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565


📌 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สำหรับวุฒิม.3)
#รอบรับตรง3 รับสมัครวันนี้-23 พ.ค. 65 https://regis.rmutp.ac.th/upload/file65/D3(Voc)65.pdf
📌 ระดับปริญญาตรี(สำหรับวุฒิปวช. ปวส.)
#รอบรับตรง3 รับสมัครวันนี้-5 มิ.ย. 65 https://regis.rmutp.ac.th/upload/file65/D3(Bec)65.pdf
📌 ระดับปริญญาตรี(สำหรับวุฒิม.6)
#รอบTCAS3 : Admission รับสมัครวันนี้ -12 พ.ค. 2565