ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา และ ดร.สุนันทา ชูตินันท์ ได้รับโล่เกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา และ ดร.สุนันทา ชูตินันท์ ได้รับโล่เกียรติคุณ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี อุ่นวัฒนา อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และ ดร.สุนันทา…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2019

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

⚡️โค้งสุดท้ายแล้วนะคะ⚡️ ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

⚡️โค้งสุดท้ายแล้วนะคะ⚡️ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ✏️ระดับปริญญาตรี (วุฒิม.6) TCAS รอบ 3 สมัครผ่านระบบทปอ. 👉👉 https://student.mytcas.com/th ตั้งแต่วันนี้ – 29 เม.ย. 62 ✏️ระดับปริญญาตรี (วุฒิปวช. ปวส.) รอบรับตรง สมัครผ่านทาง 👉👉http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 62 ☎️ สอบถามเพิ่มเติม 0 2665 3777  ต่อ 6636 #dek62 #RMUTP #รับสมัครนักศึกษา #ราชมงคลพระนคร

ขอเชิญร่วมส่งบทความนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10

ขอเชิญร่วมส่งบทความนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งบทความนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th RMUTP International Conference) ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2562 สอบถามเพิ่มเติม กองวิเทศสัมพันธ์ โทร 02 665 3777 ต่อ 6996 หรือ Email : iconsci@rmutp.ac.th 🌐 http://iconsci.rmutp.ac.th/

นักศึกษา

น้องๆ ม.6 เตรียมตัวให้พร้อมกับ TCAS รอบ 3

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

น้องๆ ม.6 เตรียมตัวให้พร้อมกับ TCAS รอบ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ…โพสต์โดย RmutpFB เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานประเพณี “สงกรานต์พณิชยการพระนคร”

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานประเพณี “สงกรานต์พณิชยการพระนคร”

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานประเพณี…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 9 เมษายน 2019

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

Shortcodes Ultimate ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2019

"ดอกแก้วคืนวัง ๒๕๖๒"

“ดอกแก้วคืนวัง ๒๕๖๒”

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป

"ดอกแก้วคืนวัง ๒๕๖๒" นานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่ได้พบกันนับจากนี้สืบไปทุกปีในวันที่๑๙พฤษภาคมเรามีนัดกัน…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2019

ขอต้อนรับน้องๆ รอบ 1 Portfolio (TCAS62) สู่รั้ว #ราชมงคลพระนคร

ใครยังมองหาที่เรียน รีบมาสมัครระดับปริญญาตรี รอบรับตรง (วุฒิ ปวช.-ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ใครยังมองหาที่เรียน รีบมาสมัครที่ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง (วุฒิ ปวช.-ปวส.) ตั้งแต่วันนี้–30 เมษายน 2562 สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in กิจกรรม, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 และวันที่…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2019

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ… โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2019

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา” กิจกรรม 1

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา” กิจกรรม 1

Posted Posted in งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร… โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2019