Pok - 1.ระบบบริการเครือข่ายภายใน (VPN). 2.สิทธิ์การใช้งาน Microsoft office 365. 3. สิทธิ์ในการใช้งาน Google Teaching and Learning Upgrade สําหรับบุคลากรสายวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงบริการ ของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in Trick&Tips, Video Clip, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ด้วยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการปรับปรุงระบบบริการสําหรับนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และความทันสมัยเหมาะสมกับการใช้งาน ในปัจจุบันโดยมีการปรับปรุงระบบบริการจํานวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบบริการเครือข่ายภายใน (VPN)  สิทธิ์การใช้งาน Microsoft office 365 สิทธิ์ในการใช้งาน Google Teaching and Learning Upgrade สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ในการนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ บริการดังกล่าวให้ทราบทั่วกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานต่อไป

เปิดตัว คลังความรู้ หมวด”คู่มือการปฏิบัติงาน” มทร.พระนคร RMUTP iKnowledge

เปิดตัว คลังความรู้ หมวด”คู่มือการปฏิบัติงาน” มทร.พระนคร RMUTP iKnowledge

Posted Posted in Trick&Tips, การจัดการความรู้ [KM], งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปิดตัวคลังความรู้  หมวด  ”คู่มือการปฏิบัติงาน” ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการรวบรวมคู่มือที่ได้รับการเผยแพร่ของบุคลากรในการปฏิบัติงานจากไฟล์ PDF มาจัดทำเป็น eBook ไว้ในคลังความรู้ RMUTP iKnowledge คลังความรู้ หมวด”คู่มือการปฏิบัติงาน” มทร.พระนคร สามารถเข้าถึงได้ฟรีที่ คลังความรู้ของมหาวิทยาลัย RMUTP iKnowledge https://rmutp.shortcm.li/workmanual ทั้งนี้ ยังมีหมวดความรู้อื่นๆตามประเภทเนื้อหา ที่พร้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น ตำรา บทความวิชาการ บทความวิจัย ฯให้เป็นพื้นที่ความรู้แก่ผู้สนใจ ขอเชิญร่วมสร้างความสุขด้วยการเป็นผู้ให้และแบ่งปันความรู้ สร้างวัฒนธรรมความใฝ่รู้ Happy Brain ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยสื่อความรู้รูปแบบ eBook สอบถามเพิ่มเติมที่ งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

ศูนย์การจัดการความรู้เผยแพร่คลิปความรู้ รายการ Farmรู้ EP.1 เรื่อง “บุคลิกภาพ ประตูสู่ความสำเร็จ” โดย ดร.นเรศ กันธะวงศ์ จากคณะศิลปศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2564

ศูนย์การจัดการความรู้เผยแพร่คลิปความรู้ รายการ Farmรู้ EP.1

Posted Posted in Trick&Tips, Video Clip, การจัดการความรู้ [KM], งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

การแบ่งปันองค์ความรู้ในตนเอง เป็นการส่งเสริมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย  และสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย  นำไปเป็นแนวปฏิบัติต่อไป สามารถรับชมได้ที่    บุคลิกภาพ ประตูสู่ความสำเร็จ โดย ดร.นเรศ กันธะวงศ์ ที่มา : ดร. ประยุทธ เทียมสุข งานการจัดการความรู้ (KM)             หัวหน้างานงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา

เรียน Online ย้อนหลัง Survival Education กันได้ที่นี่ EDUTECH Thailand

เรียนย้อนหลัง Survival Education กันได้ที่นี่นะคะ

Posted Posted in Trick&Tips, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา

เรียนย้อนหลัง Survival Education กันได้ที่นี่นะคะ EP.1 Survival Education จัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Meet, Google Classroom และ Calendar (คลิ้กเลย https://www.youtube.com/watch?v=aEUzbMs1zys)   EP.2 Survival Education -สร้างคอนเทนต์ออนไลน์และทำงานร่วมกันด้วย Google Drive, Doc และ Slide (คลิ้กเลย https://www.youtube.com/watch?v=Fqap5b1UdqU)   EP.3 Survival Education – Google Form สร้างแบบทดสอบ แบบฝึกหัด ออนไลน์ พร้อมส่งผลทันที (คลิ้กเลย https://www.youtube.com/watch?v=RWGkcXXG56s)   Subscribe YouTube Channel:  EduTech Thailand  ไว้ดูย้อนหลังนะคะ กด Like กด Share ได้เลยค่ะ https://www.youtube.com/channel/UCsh_0K59hX3-2gkV-z5LzQw   […]

วิธีใช้ LINE สำหรับ PC แชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะใช้งานวิดีโอคอล (Windows)

Posted Posted in Trick&Tips, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา

วิธีการแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ระหว่าง วิดีโอคอล และวิดีโอคอลแบบกลุ่ม  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. คลิกที่ “วิดีโอคอล” หรือ “วิดีโอคอลแบบกลุ่ม” ที่อยู่ด้านล่างของห้องแชท 2. คลิกที่ไอคอน “แชร์หน้าจอ” ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอระหว่างวิดีโอคอล > “ตกลง” ฟังก์ชันแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้บน LINE สำหรับ PC เวอร์ชันต่อไปนี้ วิดีโอคอล :  เวอร์ชัน 5.5.0 ขึ้นไป วิดีโอคอลแบบกลุ่ม :  เวอร์ชัน 5.23 ขึ้นไป ที่มา : ศูนย์ช่วยเหลือ | Line  ลิงค์ https://help.line.me/line/win/?contentId=20016666&lang=th