หน้าแรก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวสาร

larts-rmutp_Logo

ประชาสัมพันธ์ จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

larts-rmutp_PostNo10940

สิ่งที่นักศึกษาไม่ควรพลาด

larts-rmutp_Logo

แนวปฏิบัติรับพระราชทานปริญญาบัตร

larts-rmutp_Logo

งานการจัดการความรู้ จัดโครงการศิลปศาสตร์เสวนา เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์ความรู้จากคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ TOEIC สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

larts-rmutp_Logo

เสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ ตำหนักตลาดนางเลิ้ง

larts-rmutp_PostNo10926-larts

ประกาศจากมหาวิทยาลัย… มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เปิดกลุ่มไลน์ (แยกตามคณะ)

larts-rmutp_Logo

คณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสายสัมพันธ์อาเซียน ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร

logo_rmutp-300x237

ประมวลภาพ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

larts-rmutp_PostNo10918

พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

logo_rmutp-300x237

ราชมงคลพระนคร พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการบูรณาการความรู้ ทั้ง 5 คณะ ณ ชุมชนบ้านจำรุง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 18-19 ส.ค. 59

logo_rmutp-300x237

ขอเชิญร่วมโหวตผู้เข้าประกวด Girl RMUTP Freshmen 2016

larts-rmutp_PostNo10909

มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

larts-rmutp_Logo

หลักสูตรยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ

larts-rmutp_PostNo10903

PoKe’MoN GO เล่นอย่างไร ให้ปลอดภัย

larts-rmutp_Logo

ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง

larts-rmutp_PostNo10897

โครงการศิลปศาสตร์เสวนา..เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การจัดการความรู้อย่างยั่งยืน

larts-rmutp_Logo

ประชาสัมพันธ์ จาก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมปภ์

larts-rmutp_Logo

ประชาสัมพันธ์ จาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ

larts-rmutp_PostNo10890

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

larts-rmutp_Logo

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Larts_rmutp-Post-No8847-soldier_resize

หลักเกณฑ์การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2559

larts-rmutp_PostNo10881

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

larts-rmutp_Logo

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีถวาย 12 สิงหา พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

larts-rmutp_Logo

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

larts-rmutp_Logo

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินจากสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ปีบริหาร 2559 จำนวน 100,000 บาท

larts-rmutp_Logo

คณะศิลปศาสตร์ เดินทางไปต้อนรับ นักศึกษาจีนจาก Nanning College for Vocational Technology (NCVT) สาธารณรัฐประชาชนจีน

larts-rmutp_Logo

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการความร่วมมือทางการศึกษากับ Nanning College for Vocational Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

logo_rmutp-300x237

8 เรื่องต้องรู้ก่อนก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัย

logo_rmutp-300x237

รับน้องอย่างสร้างสรรค์

larts-rmutp_Logo

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

larts-rmutp_Logo

แสดงความยินดีกับ ดร.ละเอียด ศิลาน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

larts-rmutp_PostNo10857

ประกาศจาก งานทะเบียนและวัดผล

logo_rmutp-300x237

กิจกรรมเสริมหลักสูตร มทร.พระนคร

larts-rmutp_Logo

ประมวลภาพ โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2559

larts-rmutp_Logo

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 59

larts-rmutp_Pic_referendum_vote

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 การออกเสียงประชามติ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.