หน้าแรก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมงาน Discovery Thailand

หนุ่มบริหาร-สาวศิลปศาสตร์ คว้า RMUTP Freshmen 2017

งานเกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอความร่วมมือบัณฑิตปี 2559 ตอบแบบสอบถามการทำงาน/รียนต่อ และแจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้าง! ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พ.ย. 60

ขอความร่วมมือบัณฑิตปี 2559 ตอบแบบสอบถามการทำงาน/รียนต่อ และแจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้าง! ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พ.ย. 60

กำหนดการจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2560 คณะศิลปศาสตร์ “บนเส้นทางแห่งความพากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ”

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับซ่อมแซ่มอาคารเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ที่มีความสนใจทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ AUA

มทร.พระนคร ขอเชิญร่วมสมัครเป็น “จิตอาสาเฉพาะกิจ” ร่วมปฏิบัติงาน ๘ ประเภท

เปิดโอกาสสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและผู้มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงและดนเตรี

สมุดประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล เส้นทางกรุงเทพ-กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 60

#แบไต๋ตู้ต่อไป มีแล้วในไทย!!! “#ตู้รับซื้อขวด” #มีขวดมาขายยยยยย~ #ReturnIntoValue

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2560 การประชุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ กรอกระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สาขาวิชาการโรงแรม เรียนการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชนและวิทยากร E-Commerce

เปิดรับสมัครแล้ว “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ซีซั่น 4”

BOY / GIRL BAND ได้รับเงินรางวัลและเซ็นต์สัญญากับกันตนา

ประชาสัมพันธ์จาก สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

คณะศิลปศาสตร์ คณบดีได้รับมอบเงินรางวัลแก่นักวิจัย “กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเสริม คณะศิลปศาสตร์”

ขอความร่วมมือนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าไปยังเว็บไซต์ http://english.rmutp.ac.th เพื่อทดลองใช้งาน

ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “การเตรียมตัวสู่โลกอาชีพอุตสาหกรรมบริการในยุกไทยแลนด์ 4.0”

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมสมัครแข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยว

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรพิไล เติมสวัสดิ์

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล เส้นทางกรุงเทพ-ระยอง ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ย. 2560

เมื่อวันที่ 1- 2 ก.ย. 60 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติผลักดันแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (RMUTP Retreat)

เมื่อในวันที่ 29 ส.ค. 60 ประชุมพร้อมกับร่วมต้อนรับ คุณอรวรรณณ์ ศิริพราหมณกุล หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ คนใหม่

โรคบาดทะยัก??

สัมมนาเชิงปฏิบัติผลักดันแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (RMUTP Retreat)

ขอเชิญชวนนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ทุกคณะ ทุกชั้นปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด คลิปวีดีโอ ท่องเที่ยวโชว์ไตล์คุณ ในหัวข้อ เที่ยวเก๋ไก๋…สไตล์เพื่อนฝูง

RMUTP Study life แอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 60 ณ วัดบางปะกอก กรุงเทพฯ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ รศ.รังสรรค์ อักษรชาติ

สมุดประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

โครงการฝึกปฏิบัติทัวร์จำลอง พระนครทราเวล เส้นทางกรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค. 60 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 คณะศิลปศาสตร์ จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ทั้งหมด 3 สาขาวิชา

สาขาวิชาการโรงแรม จัดกิจกรรมการเสริมบุคลิกภาพในงานบริการ กับ Victoria Jackson