หน้าแรก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวสาร

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับแก้ไข)

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับแก้ไข)

larts-rmutp_Logo

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง

larts-rmutp_postno11190

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 แด่ผู้เกษียณอายุราชการของคณะศิลปศาสตร์ ทั้ง 4 ท่าน

larts-rmutp_Logo

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบทุนให้แก่นักศึกษาใน “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร”

larts-rmutp_Logo

คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันส่งเสริมการใช้จักรยาน (Car Free Day) จากกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมเรือนหมอพร

larts-rmutp_Logo

สาขาวิชาการโรงแรม ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติการสร้างอาชีพ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2559

larts-rmutp_Logo

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

larts-rmutp_Logo

ใบปริญญามีไว้เพื่ออะไร?

logo_rmutp-300x237

มารู้จักับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กัน

logo_rmutp-300x237

แนะนำเพจใหม่สำหรับนักศึกษา

logo_rmutp-300x237

อยากเห็นศิลปินใด มาเล่นในคอนเสิร์ตงาน 12 ปี ราชมงคลพระนคร… เชิญโหวต!

larts-rmutp_postno11156

ประชาสัมพันธ์ จาก กองพัฒนานักศึกษา เรื่อง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน

larts-rmutp_postno11150-1

ประชาสัมพันธ์จากงานสวัสดิการนักศึกษา (กองทุน) และกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา

larts-rmutp_post11141-1

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แต่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 และกำหนดการ

larts-rmutp_Logo

ประมวลภาพบรรยากาศ (ภายนอกหอประชุม) แห่งความประทับใจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ม.เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

rmutp_pase

RMUTP Sport Games 2016

larts-rmutp_Logo

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ตึก 90 ปี

larts-rmutp_Logo

ความหมายของตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

larts-rmutp_Logo

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้อมรำลึก วันพระราชทานนาม “ราชมงคลพระนคร”

larts-rmutp_Logo

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 พร้อมด้วยผู้บริหาร

logo_rmutp-300x237

“ราชมงคล” นามพระราชทาน ๑๕ กันยายน “วันราชมงคล”

logo_rmutp-300x237

ประมวลภาพบรรยากาศ (ภายนอกหอประชุม) แห่งความประทับใจ ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร และวันซ้อมใหญ่

larts-rmutp_Logo

ไวรัสวิกา ภัยเงียบร้ายจากยุงลาย

larts-rmutp_Logo

พิธีเปิดฟิตเนส ศูนย์พณิชยการพระนคร

larts-rmutp_Logo

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว [พระนครทราเวล]

larts-rmutp_Logo

ประกาศ จาก งานประกันคุณภาพ

larts-rmutp_Logo

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง พร้องตกแต่งภายใน

larts-rmutp_Logo

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตรวจ ภายนอก

larts-rmutp_Logo

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดฟิตเนส

larts-rmutp_Logo

คณะศิลปศาสตร์จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “ปรากฎการณ์ Pogemon Go คนไทยได้อะไร”

larts-rmutp_Logo

สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร (คณะศิลปศาสตร์)

larts-rmutp_Logo

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง พร้องตกแต่งภายใน

logo_rmutp-300x237

ประมวลภาพ กิจกรรมไหว้ครู งานเปิดโลกกิจกรรม

larts-rmutp_Logo

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดฟิตเนส

larts-rmutp_Logo

ไม่มีใครแก่เกินเรียน!! ชาวเน็ตแห่ชม “ป้าแอ็ด” บัณฑิตป้ายแดง ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พอรู้อายุป้าถึงกับต้องปรบมือรัวๆๆ (มีภาพ)