หน้าแรก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวสาร

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 10

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 10

larts-rmutp_Logo

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้ตำแหน่งผู้บริหาร

finding-sales-people

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

larts-rmutp_postno11617_recivestuden2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี : ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 25560

larts-rmutp_postno11611_congratulation-keyjob58

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ กรอกข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

PostName

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาดไม่เกิน ๑๑ ที่นั่ง พร้อมตกแต่งภายใน

larts-rmutp_Logo

คณาจารย์ กุล่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง

larts-rmutp_Logo

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0”

logo_rmutp-300x237

อยากสุขภาพดีเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้

larts-rmutp_Logo

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบใบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในงานอาชีพ

larts-rmutp_Logo

นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

larts-rmutp_Logo

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัย “เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทุกปัญหาของนักศึกษา ด้วยระบบไลน์-สายด่วน! Hot Line – Email 24 ชั่วโมง”

larts-rmutp_Logo

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Larts_rmup_191058_Post-No9059_Colta

วิธีการสมัครเพื่อสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ราชมงคลพระนคร

PostName

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

logo_rmutp-300x237

ม.ราชมงคลพระนคร เปิดท้ายขายของ ช่วยซื้อ ช่วยขาย ช่วยชาติ!

larts-rmutp_Logo

ขอเชิญร่วมงาน รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

larts-rmutp_Logo

ประมวลภาพ กิจกรรมเสวนาและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนกับนโยบายประชารัฐ

larts-rmutp_Logo

ข่าวดี ข่าวด่วน !! สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสะสมชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรมด้านวิชาการ

larts-rmutp_Logo

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว ในคอนเซ็บงาน “ตั้งขากล้องส่องเมืองไทย” (ตามรอยเท้าพ่อ)

/ pic / brand / แบรน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

logo_rmutp-12year

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558

larts-rmutp_Logo

การจัดสัมมนา “เจาะอาชีพแห่งอนาคต สู่สายงานการโรงแรม”

larts-rmutp_Logo

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง “แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท” ณ ห้องอาหารเซียงเงี้ยบฮัอ อาคาร 3

larts-rmutp_Logo

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานราชมงคลพระนครสาธิตการทำกระทง

logo_rmutp-300x237

เชิญชวนนักศึกษาราชมงคลพระนครที่สนใจ คัดตัวนักกีฬาบาสเกตบอลชาย เพื่อทำการแข่งขันกีฬาราชมงคล

logo_rmutp-300x237

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร่วมส่งผลงานเข้าคัดเลือกรางวัล “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2559

logo_rmutp-300x237

ขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคเงินหรือแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป้นในชีวิตประจำวันให้น้องๆ ศูนย์ส่งเสริมฯ ออทิสติก ชลบุรี

larts-rmutp_Logo

มหกรรมนัดพลแรงงาน ’59 29-30 พ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยห่อการค้าไทย

larts-rmutp_Logo

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาษาไทย ครั้งที่ 2

logo_rmutp-12year

ผู้แทนจาก Nanfang Education Investment สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือน มทร. พระนคร

larts-rmutp_Logo

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวหข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในอนาคต” และ “บุคลากรแบบไหนที่องค์กรต้องการ”

larts-rmutp_Logo

ข่าวคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

larts-rmutp_Logo

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ทุกท่านเข้าร่วมงาน นิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว “ตั้งขากล้องส่องเมืองไทย”

logo_rmutp-12year

ธ.ไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษา “เรียนดี-ขาดแคลนทุนทรัพย์” ให้กับนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร