หน้าแรก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชาวต่างชาติ // Announcement Faculty of Liberal Arts Application for the Position of Foreign English Language Instructors

ขอเชิญส่งบทความและขอความอนุเคราะประชุมวิชาการเครือข่ายด้านงานการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2

เอกสารประชาสัมพันธ์ จาก กลุ่มวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณบดี พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน และได้อบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน แก่ผู้นำชุมชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 60

ราชมงคลพระนคร ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนมะเซอย่อ

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ 27 ก.พ. 60

9 มีนา 60 ขอเชิญนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกชั้นปี ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560 (Video Clip)

ขอเชิญนักศึกษาคณะฯ ทุกชั้นปี มาเลือกตั้ง “นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560”

Coming Soon อีก 3 วัน พบกับ..การถ่ายทอดสด

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน และได้อบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน แก่ผู้นำชุมชน

ขอเชิญนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ทุกคณะ ที่สนใจนำผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายออกบูธ ในโครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างและการเป็นผู้ประกอบการ “My inspiration told me” ปีที่ 2

ขอเชิญนักศึกษาร่วมแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการแสดงความยินดีและการจัดกิจกรรมต่างๆในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

รับสมัครนักศึกษาโควตา ด้านศิลปะการแสดงหรือดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครองแชมป์ราชมงคลเกมส์

งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้เชิญผู้กำกับดูแลตัวบงชี้ ผู้จัดเก็บข้อมูลและหัวหน้าสาขา ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 10 เดือน ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรมฟรี ในงาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา”

ยินดีกับนักกีฬาราชมงคลพระนครคนเก่ง

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม กล่าวต้อนรับ คุณธฤษณุ หิรัญธัญจินดา ตำแหน่งลูกเรือจากการบินไทย วิทยากรบรรยายหัวข้อภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

รับสมัครทุนการศึกษา ปริญญาตรี “กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร” (ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า)

ราชมงคลพระนคร นัดพบสถานประกอบการ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาสาขาการโรงแรมชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล Popular Vote จากการเข้าร่วมการแข่งขันผสมเครื่องดื่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย(ระดับอุดมศึกษา) Mighty Mix 2017 University Challenge

ประชาสัมพันธ์ จากกองพัฒนานักศึกษา (ม. ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในการรับสมัครรับทุนการศึกษาฯ)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ และน่าน

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เส้นทางท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ – 15 มี.ค. 2560

ขอเชิญชมละครเวที รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” จาก 9 มหาวิทยาลัย

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปีสาขาวิชาการโรงแรม

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัล แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยของคณะ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วย กรรมการสภาคณาจารย์ฯ อดีตประธานสภาคณาจารย์ฯ และหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ร่วมกันปลูกต้นอินทนิลที่ได้รับมอบจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นร่วมกันปลูกต้นอินทนิลที่ได้รับมอบจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ