หน้าแรก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข่าวสาร

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google For Education เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2560”

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์ งานทุน งานอาสาสมัคร และงานประชุม

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก

ขอเรียนเชิญผู้สนใจประชุมสัมมนา “The 8th University Scholars Leadership Symposium: Building life, Giving Hope”

ขอเชิญ อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ใบจองภาพรับปริญญาปีนี้

ประกาศ จาก งานสวัสดิการนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา “เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

โครงการฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษ กับสถาบันภาษา ม.ราชมงคลพระนคร

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล eBooks Access Engineering

ประกาศ จาก งานทะเบียนและวัดผล

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาตร์ มทร.พระนคร ปี 2560

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี2

การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ราชมงคลพระนคร เปิดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบตรงผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ถ่ายทอดสดคณะศิลปศาสตร์ จัดการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ระดับอุดมศึกษา

ประมวลภาพ กิจกรรมปัจฉิมคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2559

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร มอบเงินในคอนเสิร์ตการกุศล “ชีวิต…กับความรัก”

โค้งสุดท้าย!!! มาเป็นเด็ก #ราชมงคลพระนคร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มี.ค. 60 (ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิดชั่น)

คณะศิลปศาสตร์ คัดเลือกตัวแทนคณะฯ เพื่อเป็นกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 60

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชมเชย (เงินรางวัล 4,000 บาท) จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ณ มทร.กรุงเทพ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560