1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย7 ร้านอาหารงานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาตำบลท่าราบประชาสัมพันธ์

ร้าน ศรเดชโภชนา – ตำบลท่าราบ – 7 ร้านอาหาร

ร้าน ศรเดชโภชนา "ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ด ต้องศรเดชโภชนา" ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จัดหวัดเพชรบุรี