ประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

๑.ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา ฝ่ายวิชาการและวิจัยประจำสาขาวิชา

ผู้ สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ห้อง ๑๑๐๒ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
(เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ประกาศและรายรายละเอียดการรับสมัคร