งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลท่าราบ เทศบาลเมืองเพชรบุรี ของคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร โดนใจสื่อ

รายการตัวจริงสนามข่าว ทางช่อง Nation มองเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของตำบลท่าราบ เทศบาลเมืองเพชรบุรี ตามสโลแกน 7 วัด 7 อาหารเด็ด 7 ศาลเจ้า และ 8 ร้านในตำนานที่ต้องชิม

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลท่าราบ เทศบาลเมืองเพชรบุรี ของคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2022