งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

Congratulations❗ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : ต.คลองกระแชง จ.เพชรบุรี ติด TOP 100

ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เฮสนั่น! ติด TOP 100 จากกว่า 4,000 ตำบลทั่วไทย หลังกระทรวง อว. ประกาศผล "TOP 100 U2T Project "

Congratulations!

ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เฮสนั่น! ติด TOP 100 จากกว่า 4,000 ตำบลทั่วไทย...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2022