งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

เชิญช่วนนักศึกษาร่วมลงคะแนนโหวตชุดกีฬา (ชุดพละ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 ชั่วโมงกิจกรรม