กำหนดการซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, บัณฑิต, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

กำหนดการซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร – วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ซ้อมย่อยของคณะ) ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค (บัณทิตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันจริง) – วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ซ้อมย่อยรวมและถ่ายรูปหมู่บัณฑิต) เวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร. พระนคร และ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถ่ายรูปรวมบัณฑิตพร้อมกับคณาจารย์ ณ บริเวณลานวงเวียนกลับรถติดกับอาคาร ๑ คณะศิลปศาสตร์ (บัณทิตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันจริง) – วันศุกร์ ที่ ๑ […]

ประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

ด้วยกองบริหารงานบุคคลขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ยื่นแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานทางราชการและให้เป็นปัจจุบันในแฟ้มประวัติต่อไป ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสารหรือขอรับเอกสารได้ที่งานบุคลากร พร้อมกรอกกรายละเอียดให้ครบถ้วนและส่งคืนที่งานบุคลากร ภายในวันที่ 25 กันยายน 2556 1.หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ข้าราชการ) 2.หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ลูกจ้างประจำ)

คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ 1.ถ้วยรางวัล ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 2.ถ้วยรางวัล ส.ส.ลีลาวดี วัชโรบล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3.ถ้วยรางวัล พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ สมาชิกวุฒิสภาและอดีต ผบ.ตร. ในวันเสาร์ที่ 14  กันยายน 2556  เวลา 10.00 – 15.00 น.  ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล  ชั้น 4  เอสพลานาด  สาขาแคราย – งามวงศ์วาน  สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 14  กันยายน 2556  สอบถามเพิ่มเติม 0 2629-9020-1  และ 0 2282-9102

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ(โควตา)

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30  ก.ย. 2556 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-282-9009 ต่อ 6105 , 6302-9 , 6409  หรือ  02-281-9877 ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา)

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เพื่อไปเลือกกันเอง ร่วมเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, อาจารย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงตัวแทนคณาจารย์ประจำข้าราชการเพื่อร่วมเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

เปิดให้จอง – สั่งซื้อ Windows Surface RT 32G Promotion พิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มสถาบันการศึกษา

Posted Posted in นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

          เนื่องจากบริษัทไมโครซอฟท์ได้เสนอราคาพิเศษ แท็บเล็ต Surface RT สำหรับลูกค้ากลุ่มสถาบันการศึกษา  ตามที่เคยได้แจ้งไปแล้วนั้น ขณะนี้ได้เปิดให้จอง – สั่งซื้อ Windows Surface RT 32G ผ่านทาง http://203.158.144.140/surface/default.aspx   ผู้สนใจสามารถจอง – สั่งซื้อ Windows Surface RT 32G Promotion  พร้อมกับชำระเงินค่าสินค้าและส่งหลักฐานรายละเอียดการชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 ส.ค. 2556  ภายในเวลา 15.00 น.  ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่  nalumon.t@rmutp.ac.th  หรือ โทร 0-2282-9009-15  ต่อ 6766 รายละเอียดการสั่งซื้อ * การสั่งซื้อ Windows Surface RT 32G Promotion พิเศษสำหรับภาคการศึกษา นี้ ขอสงวนสิทธิไว้สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น * มหาวิทยาลัย จะเปิดระบบให้ท่านทำการสั่งซื้อ และทำการแจ้งการรายละเอียดการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าที่ท่านได้ทำการโอน เงินผ่านทางธนาคารแล้ว ภายในวันที่ 23 ส.ค. […]

กำหนดการ กีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์เกมส์ “LIBERAL ARTS GAMES” ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

          กำหนดการกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์เกมส์ “LIBERAL ARTS GAMES” ครั้งที่ 3 ณ โรงยิมคณะศิลปศาสตร์ อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 และกำหนดการงาน “STAR OF LIBERAL ARTS 2014” ณ ห้องโถงอาคารพร้อมมงคล ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556  

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Posted Posted in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้า ราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการ ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งด้วยตัวเองตามแบบที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กำหนด (แบบสมค.1)  ณ  กองกลาง  สำนักอธิการบดี  (เทเวศร์) ถนนสามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2556  ในเวลาราชการ คลิกดูรายละเอียดการรับสมัครและการเลือกตั้ง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหนังสือ “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

Posted Posted in ทั่วไป, อาจารย์

ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหนัังสือ เรื่อง “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย” ฉบับวิชาการ เพื่อเผยแพร่ ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ ได้ที่ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th/2554/files_upload/56-0001.pdf

กรอกแบบสอบถาม

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการณด้านต่างๆ

Posted Posted in ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

ด่วนที่สุด  กองบริหารงานบุคคล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการณด้านต่างๆ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2556  ตามเอกสารบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0581.17/519    สามารถกรอกแบบสอบถามโดยคลิกที่ลิงค์  hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือที่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครออนไลน์ ที่มา : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ผ่านเรื่องเล่า…ประสบการณ์

Posted Posted in การจัดการความรู้ [KM], งานวิจัยและพัฒนา, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ผ่านเรื่องเล่า…ประสบการณ์   [สามารคลิกที่รูปทั้ง 2 ช่องเพื่อดาวโหลดไฟล์ได้] ประชาสัมพันธ์โดย : อาจารย์ประยุทธ เทียมสุข หัวหน้างาน KM Post by: นายภูสิต รัตนกานตะดิลก

เรียนเชิญคณาจารย์(เพิ่มเติม) โครงการปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์”

Posted Posted in ประกาศ, อาจารย์

เรียน  อาจารย์ทุกท่าน ด้วยฝ่ายวิชาการฯ มีกำหนดการจัดฝึกอบรมเรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 55 นี้ ระหว่าง 8.30-16.00 น. ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 1  ห้องสมุดศูนย์พาณิชยการพระนคร  แต่เนื่องจากมีอาจารย์บางท่านที่ลงชื่อสมัครเข้าอบรมไว้แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ ฝ่ายวิชาการฯ จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนอาจารย์ที่สนใจสมัครเข้าอบรม (เพิ่มเติม) แจ้งความจำนงและขอรายละเอียดการอบรมได้ที่ฝ่ายวิชาการฯ(น้ำหรือปุ๊ก) ภายในวันที่ 13 พ.ย. 55 (รับสมัครจำนวนจำกัด) ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย กำหนดการฝึกอบรม พุธที่ 14 พ.ย.55 08.30 – 09.00    ลงทะเบียน 09.00 – 09.30    พิธีเปิด 09.30 – 12.00   การสร้างบทเรียน e-learning ในระบบ LMS 13.00 – 16.00   […]

ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษากรอกแบบสอบถาม “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์”

Posted Posted in คำสั่ง, งานวิจัยและพัฒนา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อาจารย์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์” ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นข้อมูลและรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 นั้น ทางกองนโยบายและแผนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร และ นักศึกษา ทุกท่าน จัดทำแบบประเมินความถึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์” ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.rmutp.ac.th/z.app/identity/

ขอเชิญคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย” และ “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์”

Posted Posted in งานวิจัยและพัฒนา, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

ขอเชิญคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ    หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย”    และ “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์”  ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.- 1 ส.ค. 2555  ณ ห้องประชุมอาภากร  วิทยากรโดย  รศ.ดร. มนตรี  แย้มกสิกร ในการนี้งานวิจัยฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการการอบรมดังกล่าว เนื่องจากวิทยากรติดภาระกิจด่วน และในวันดังกล่าว คณะฯ จะรับการตรวจการประกันคุณภาพจากบุคคลภายนอก   งานวิจัยจึงขอแจ้งกำหนดการอบรมดังกล่าวดังต่อไปนี้ 1.  โครงการ “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์”  จะจัดใน วันอังคารที่ 14 -วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555  (รับจำนวน 25 คน) 2.  โครงการ “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย”  จะจัดในวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2555 (รับจำนวน 40 คน) อาจารย์ ท่านใดสนใจกรุณาแจ้งรายชื่อที่งานวิจัยฯ (โทรศัพท์/email/วาจา) เพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันศุกร์ที่  4  สิงหาคม  2555  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-9102 ต่อ 1231  

ข่าวสารจากงานวิจัยและพัฒนา เดือนกรกฏาคม 2555

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

การฝึกอบรมด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จัดอบรมด้านการวิจัย  ในวันพฤหัสบดี  ที่  19  กรกฎาคม  2555     ณ ห้องประชุมสัจจา 1   ตึกสำนักงานอธิการบดี  2    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)     วิทยากร คือ  รศ.ดร.พานิตชนัต  ศิริพานิช   คณะสถิติประยุกต์    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน   2   เรื่องคือ เรื่อง  “ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัย   เวลา  09.00 – 16.00 น. เรื่อง   “ การออกแบบสอบถามสำหรับงานวิจัย”  เวลา  13.00 – 16.00 น. อาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว  กรุณาแจ้งรายชื่อมาที่งานวิจัยฯ (โทรศัพท์/email/วาจา)  ภายในวันศุกร์ ที่  13  กรกฎาคม  2555  เพื่อที่งานวิจัยฯ  จะได้รวบรวมชื่อและแจ้งไปยังหน่วยงานที่จัดต่อไป   ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 1.   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง […]

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

ด้วย Mr” Richard Gordon ผู้อำนวยการศูนย์ Disaster Management Center มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒ หลักสูตร (รายละเอียดดังลิ้งค์เอกสารด้านล่าง) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกล “Learning Bahasa indonesia Throught Online at BIPA-UT”

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์

หลักสุตรดังกล่าวเปิดสอนทั้งในระดับต้น กลาง สูง และจัดสอนโดยคณาจารย์จาก Universitas Terbuka โดยมีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมหลักสูตร ๔๐๐ เหรียญสหรัฐ (รายละเอียดตามลิ้งค์เอกสารด้านล่าง) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่