ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและตำแหน่งอื่นๆ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ข่าวใหม่

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ

        ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกใน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  จำนวน 2 อัตรา ของ ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายกิจการนักศึกษา  สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง    ดาวโหลดเอกสารรายละเอียดการรับสมัคร     Post by: Web Admin: [PoohAee] – 14 Jun 2013 : 18.45 PM

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศและรายรายละเอียดการรับสมัคร        

ขอเชิญชวน คณาจารย์และนิสิตนักศึกษา สมัครเ้ข้าร่วมโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2556

Posted Posted in ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ จาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญเชิญชวน คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ สมัครเ้ข้าร่วมโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2556 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2556 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.bizethics.ktb.co.th ติดต่อสอบได้ที่ 0-2208-8674-6

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหนังสือ “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

Posted Posted in ทั่วไป, อาจารย์

ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหนัังสือ เรื่อง “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย” ฉบับวิชาการ เพื่อเผยแพร่ ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ ได้ที่ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th/2554/files_upload/56-0001.pdf

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   หมายเหตุ   ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กลุ่มทะเบียนและประมวลผล สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (02-2829009 ต่อ 6302-9)    

Admission

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556 ปริญญาตรี รับตรง (รอบที่ 3 ) รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ

Posted Posted in ทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี  ปี 2556 รับตรง (รอบที่ 3) สาขาที่เปิดรับสมัคร                 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   คุณสมบัติผู้สมัคร                      ม.6 หรือ ปวช. สาขาภาษาต่างประเทศ   หลักฐานการสมัคร                   รูปถ่าย  1 นิ้ว                   […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประเภท Admissions

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านระบบกลาง (Admissions) ประจำปี 2556      คลิกดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คณะศิลปศาสตร์

กำหนดการปฐมนิเทศ(ภายนอก)นักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ

                      ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เรื่องกำหนดการโครงการปฐมนิเทศ (ภายนอก) สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556     ตารางกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ค่ายภูริทัศ จังหวัดสระบุรี วันที่ เวลา กิจกรรม ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๐๖.๓๐.น.-๐๗.๐๐ น.๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น.๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.-๑๔.๓๐  น. ๑๔.๓๐ น.-๑๔.๔๕  น. ๑๔.๔๕ น.- ๑๗.๐๐ น. ๑๗.๐๐ น.- ๑๘๐๐ น. […]

Admission

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบกลาง ( Admission ) ปีการศึกษา 2556

Posted Posted in ทั่วไป

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบกลาง ( Admission ) ปีการศึกษา 2556 กําหนดการ วัน / เดือน / ปี สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ 16 พฤษภาคม 2556 ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย 20 พฤษภาคม 2556 ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม D Hall ศูนย์เทเวศร์ 22 พฤษภาคม 2556 ตรวจโรคและเอ็กเรย์ ดูแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดูแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย เปิดภาคการศึกษา 1/2556 3 มิถุนายน 2556   หมายเหตุปฏิทินการสอบคัดเลือกฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0-22829009-25 ต่อ 6303-8 ข้อมูลเพิ่มเติม http://admis.rmutp.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2556 รับตรง (รอบ 2) คณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in ทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทรับตรง รอบ 2 รายชื่อผู้รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิก  

กำหนดการปฐมนิเทศและการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2556 คณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

กิจกรรมที่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ต้องเข้าร่วมทุกคนมีดังงต่อไปนี้ 1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  (ภาพรวมมหาวิทยาลัย) วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3                                                 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ   2.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เฉพาะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์)                   […]

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

Posted Posted in ทั่วไป

งานศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนฯ จังหวัดชลบุรี ( รับจำนวนจำกัด ) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-282-9102 ต่อ 1005

ปฐมนิเทศการฝึกสหกิจศึกษา

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

งานสหกิจศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกสหกิจศึกษา ในระหว่างวันที่ 20 – 23 พ.ค. 56 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกสหกิจศึกษาต้องเข้าร่วมทุกคน) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-282-9102 ต่อ 1109

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันอาภากรและชมเรือนหมอพร

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปร่วมงานวันอาภากรและชมเรือนหมอพร ในวันวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (นางเลิ้ง) ตั้งแต่เวลา 07.00 -16.00 น.  โดยมรกำหนดการดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 07.00น.                          – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ – ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ 08.00น.                          – ผู้บริหารถวายสังฆทาน/ปัจจัยไทยธรรม – พระสงฆ์อนุโมทนา 08.30น.                          – ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารเช้า 08.50น.                          – พิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล 09.19 – 10.00 น.         – พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ – กล่าวสดุดี – วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ […]

ขอเชิญชวนนักศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการ “รถไฟสายความสุข…เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง”

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการ “รถไฟสายความสุข…เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ีายใดๆ ณ ห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2664-8448 ต่อ 213,214

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ

สามารถเข้าดูผลประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศผลสอบ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ หรือ ได้ที่เว็บไซต์ :  http://www.rmutp.ac.th

โครงการ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี 56”

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

โครงการ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี 56” วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาภากรณ์เกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการ หากนักศึกษาผู้ใดไม่เข้าร่วามโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด จะไม่สามารถไปสหกิจศึกษาได้

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ผ่านเรื่องเล่า…ประสบการณ์

Posted Posted in การจัดการความรู้ [KM], งานวิจัยและพัฒนา, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ผ่านเรื่องเล่า…ประสบการณ์   [สามารคลิกที่รูปทั้ง 2 ช่องเพื่อดาวโหลดไฟล์ได้] ประชาสัมพันธ์โดย : อาจารย์ประยุทธ เทียมสุข หัวหน้างาน KM Post by: นายภูสิต รัตนกานตะดิลก

กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญร่วมโหวตของที่ระลึกในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย

    ขอเชิญชวนว่าที่บัณฑิต ร่วมโหวตของที่ระลึกในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อมอบให้ท่านในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาลักษณะภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 – 29 มกราคม 2556 ณ หอประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดของที่ระลึก

ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย

Posted Posted in คำสั่ง, งานวิจัยและพัฒนา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษาร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและต่อมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555 แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2555 แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ ประจำปีการศึกษา 2555   ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะนำไปประมวลผลเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษาและสามารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลิกที่นี่เพื่อทำแบบประเมิน

คณะศิลปศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์  ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ของ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2. อาจารย์ชาวต่างประเทศ สามารถขอรับ – ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่ 09.00 – 12.00 และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น.  ณ ห้อง 1106  งานบุคลากร  คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทโควตา (กรณีพิเศษ)

Posted Posted in คำสั่ง, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะศิลปศษสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทโควตา (กรณีพิเศษ) รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และแนวทางปฏิบัติ  คลิกที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0-2282-9102 ต่อ  1111 (งานทะเบียน)  

กำหนดการซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554

Posted Posted in คำสั่ง, ทั่วไป, นักศึกษา, บัณฑิต, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

  กำหนดการซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำการศึกษา ๒๕๕๔ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  (ซ้อมย่อยคณะ)  ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. –  รายงานตัว    (บัณทิตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันจริง) –  ชำระเงินค่าจัดพิธีซ้อมฯ   (ค่าเข็มวิทยฐานะ / ค่าอาหารว่าง / ค่าอาหารกลางวัน / ค่าสถานที่ / ค่าของที่ระลึก) –  ส่งใบยืนยันการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของ(สกอ,มทร.พ.)และ แบบสอบถามความของพึงพอใจนายจ้าง –  ตรวจเครื่องแต่งกายบัณฑิต ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. –  คณบดีกล่าวแสดงความยินดีให้แก่ว่าที่บัณฑิต / พิธีเปิดการซ้อมย่อย –  VTR  ขั้นตอนและวิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร […]

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบโควตา)

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบโควตา) – สมัครผ่านเว็บไซต์  ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555 – สมัครด้วยตนเอง (สมัครที่คณะ)  ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2555 – สอบ วันที่ 12 ตุลาคม 2555  (ข้อเขียน เวลา 08.00- 12.00 น. และ สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ) – ประกาศผลสอบ วันที่ 22 ตุลาคม 2555 – ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่  วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2555 – […]

ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษากรอกแบบสอบถาม “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์”

Posted Posted in คำสั่ง, งานวิจัยและพัฒนา, ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อาจารย์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์” ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นข้อมูลและรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 นั้น ทางกองนโยบายและแผนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร และ นักศึกษา ทุกท่าน จัดทำแบบประเมินความถึงพอใจเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์” ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.rmutp.ac.th/z.app/identity/