คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา”

Posted Posted in งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเชิญชวนพี่น้องประชาชน ประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติล้นเกล้าฯ ทั้ง 2 พระองค์ดวงใจไทยทั้งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ หน้าบ้านเรือนเคหสถาน ที่ทำงาน ศาสนสถาน สถานศึกษา ฯลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 25 ปี (โดยปีพ.ศ.) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้ารับการสมัครเป็นสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ผู้เทนกลุ่มเยาวชน) โดยสามารถสมัครได้ที่ : ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-245-4743 ต่อ 204,205

รับสมัครทุนการศึกษาปริญญาตรี ประเภททุการศึกษาแบบให้เปล่า “กองทุนพณิชยการพระนคร”

Posted Posted in งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

Download  for เอกสารกองทุนการศึกษา

อธิการบดี ราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับพลเรือโทจุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือและคณะนายทหารเรือ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาราชมงคลพระนคร พัฒนาหุ่นยนต์ทำลายวัตถุระเบิด

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาราชมงคลพระนคร พัฒนาหุ่นยนต์ทำลายวัตถุระเบิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากปัญหาความไม่สงบที่มีอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะการลอบวางระเบิด ส่งผลให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกิดความไม่มั่นคงในชีวิต รวมไปถึงเกิดความหวาดระแวงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายจักรกฤษ ฉิมพิมล นายกฤตนนท์ เผือกนวล และนายชาญชัย ไม้งาม 3 หนุ่มนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีแนวคิดผลิตชุดหุ่นยนต์ควบคุมแบบไร้สาย ที่สามารถตรวจหาวัตถุระเบิดและเข้าทำลายวงจรของวัตถุอันตรายได้ เพื่อช่วยลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการระเบิด ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจคก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 นายจักรกฤษ กล่าวว่า แนวคิดนี้เกิดจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอหัวข้อบทความวิจัย ชุดหุ่นยนต์กู้ภัย มาให้ลองประดิษฐ์คิดค้น อีกทั้งเป็นการนำโครงงานชุดขับเคลื่อนหุ่นยนต์ทำลายวัตถุระเบิดที่รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2012 มาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำมาพัฒนาต่อในด้านการประมวลผลของหุ่นยนต์ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้านการใช้พลังงานที่น้อยกว่าหุ่นยนต์ตัวเดิม และพัฒนาโดยเพิ่มปืนแรงดันน้ำสำหรับการทำลายวงจรของระเบิด ซึ่งชุดควบคุมหุ่นยนต์ไร้สายนี้ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าสามารถใช้เก็บกู้ระเบิดได้จริงโดยควบคุมทิศทางอัติโนมัติ ภายในตัวหุ่นยนต์จะมีกล้องเพื่อตรวจหาวัตถุอันตราย เมื่อกล้องจับสัญญาณวงจรของวัตถุแล้วก็จะยิงปืนแรงดันน้ำไปที่วัตถุเพื่อทำลายวงจร ไม่ให้เกิดการระเบิด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าเก็บกู้ระเบิดได้อย่างปลอดภัย ด้านนายกฤตนนท์ หนึ่งในผู้ร่วมทำโปรเจค กล่าวว่า วิธีการทำงานและประโยชน์ของผลงานชิ้นนี้คือ ก่อนจะใช้งานหุ่นยนต์นี้ได้ จะต้องติดตั้งแบตเตอรี่ 11.1 โวลต์ 4.5 แอมป์ จำนวน 3 ก้อน จากนั้นเปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่องและสวิตซ์บอร์ดไดร์ฟมอเตอร์(ตัวหุ่นยนต์) เมื่อเปิดสวิตซ์แล้วไฟสถานะแสงสีฟ้า Joypad (ชุดควบคุมทิศทางของหุ่นยนต์) จะติดอยู่ตรงมุมด้านซ้าย แสดงสถานะพร้อมใช้งานและภาพจากหุ่นยนต์ก็จะถูกส่งมาที่ Joypadทันทีเมื่อหุ่นถูกเปิดสวิตซ์ สำหรับประโยชน์ของหุ่นยนต์ตัวนี้ คือ ช่วยในการค้นหา และตัดวงจรการทำงานของระเบิด นอกจากนี้ยังลดความสูญเสียและยังช่วยสร้างความปลอดภัย ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด ทั้งนี้ทางคณะผู้พัฒนาคาดว่าจะส่งผลงานให้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ระเบิด ซึ่งหากมีการนำไปใช้ก็จะสามารถลดการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศได้อย่างมาก นอกจากนี้ผลงานของนักศึกษายังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กไทยที่ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยส่งเสริมให้เกิดผลงานที่ดี เพราะหากปราศจากผู้สนับสนุนแล้วนั้นประเทศไทยก็จะปราศจากเยาวชนที่มีความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาเช่นกัน

การใช้เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน (ฉบับปรับปรุง)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, อาจารย์

การใช้เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน (ฉบับปรับปรุง) สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์สำกนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ที่  regis.rmutp.ac.th  หรือด้านล่างนี้

คณะศิลปศาสตร์เปิดรับตรงรอบ 2 สาขาการโรงแรมและสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คณะศิลปศาสตร์เปิดรับตรงรอบ 2  สาขาการโรงแรมและสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่คณะ หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409 http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

Posted Posted in งานบุคลาการ, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ, ลูกจ้างชั่วคราว, สมัครงาน

ที่มา: งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์

เรือนหมอพร พณิชยการพระนคร หรือ วังนางเลิ้งครับ 19 พฤษภาคม 2559

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

เรือนหมอพร พณิชยการพระนคร หรือ วังนางเลิ้งครับ  19 พฤษภาคม 2559 ขอบคุณเพจ คนรักเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรฯ  

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “ปลูกจิตสำนึกเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปลูกป่าชายเลน ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “ปลูกจิตสำนึกเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อแสดงความจงรักภักดีสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกนักศึกษาในการร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยคณะศิลปศาสตร์นำนักศึกษาจำนวน 40 คน ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่มา: งานกิจการนักศึกษา และงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์     << คลิกเพื่อเข้าชมรูปที่  Facebook

POP CULTURE : “เรือนหมอพร” วันที่ 29 พ.ค.59

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ให้สัมภาษณ์กับรายการ Pop Culture ช่อง Amarin TV ถึงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นมาของเรือนหมอพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเตรียมพร้อมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 หนุนวิจัยสีเขียว-อนุรักษ์สภาพแวดล้อม

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากร จัดโดยสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และมีความตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในการเป็นประชากรในประชาคมอาเซียน                  โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Vince Goldie ผู้บริหาร Hospitality Solutions เป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษกับงานอาชีพ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ห้อง 3301 อาคาร 3 คณะศิลปศาสตร์ ที่มา: สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ , งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์     << คลิกเพื่อเข้าชมรูปที่  Facebook […]