ทั่วไปประชาสัมพันธ์

๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๒ พรรษา

                   ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมโครงการ ๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๒ พรรษา มหาราชีนี เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ที่มา:งานประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์