นักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพสำหรับนักศึกษา

 

IMG_0527

คณะศิลปศาสตร์ขอความร่วมมือนักศึกษา ทำการประเมิน”แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสม
ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา ปีการศึกษา 2556

คลิกเพื่อกรอกรายละเอียด