ประกาศพนักงานมหาวิทยาลัยอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖

ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก