ทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๔ อัตรา

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้

๑.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

๒.ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๓ อัตรา

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ห้อง ๑๑๐๒ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
(เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ประกาศและรายรายละเอียดการรับสมัคร