ทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2556

          ด้วยในปีการศึกษา  2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จะดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือ เรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ให้แก่นักศึกษาที่เกิดปี  พ.ศ. 2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารในเดือนเมษายน  พ.ศ. 2557  ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่  ในวัน  เวลาราชการและสามารถทำการขอผ่อนผันฯได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 20  กันยายน 2556

รายละเอียดการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)

ประจำปีการศึกษา 2556