สหกิจศึกษา

หัวสหกิจศึกษา


รายชื่อนักศึกษาสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2556 ข่าวใหม่


Update by Admin [PoohAee] 14-06-2013:10.48 AMประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะศิลปศาสตร์กับสถานประกอบการ ปี ๒๕๕๖   แยกเป็นรายสาขาดังนี้

๑. ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง หากแก้ไขติดต่อที่พี่อิ๋งค่ะ
๒. นักศึกษาที่ยังไม่มีชื่อ เพราะยังไม่ส่งแบบตอบรับ ให้นำมาส่งที่พี่อิ๋ง ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖ ขยายเวลาเป็นวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  มิฉะนั้นจะถือว่า ท่านไม่พร้อมฝึกสหกิจศึกษาในปีนี้
๓. สาขาการโรงแรม ตรวจดูรายชื่อได้ที่ อ.พัลลพ ค่ะประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะศิลปศาสตร์กับสถานประกอบการ ปี ๒๕๕๕   แยกเป็นรายสาขาดังนี้


ข่าวใหม่ ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษาสามารถดาวโหลดไปศึกษาเพื่อทำรายงงาน : ===> รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา
สามารถดาวโหลด แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้ที่หน้าดาวโหลด : ===>  


Update by Admin 18-10-2012