ทั่วไปประชาสัมพันธ์

“เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 11 พระนครจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่สังคม”

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 11 พระนครจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่สังคม” และให้กำลังใจนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จำนวน 6 คน ในการนำเสนอผลงานและการแสดงของนักศึกษา ทั้งนี้ นศ. คณะฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมต่างประเทศจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมากที่สุดจาก 9 คณะของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยอมัสยา จังหวัดอมัสยา ประเทศตุรกี จำนวน 3 คน และวิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้นำที่มีคุณภาพในการสร้างสรรค์กิจกรรมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านจิตอาสา รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นบัณฑิตที่พร้อมก้าวสู่โลกแห่งอาชีพต่อไป เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2558 ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์