กองวิเทศสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษาข่าวงานวิเทศสัมพันธ์ทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับตัวแทนจากสถานทูตนิวซีแลนด์