งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

🎯 รับตรงรอบที่ 2 สมัคร ตั้งแต่วันนี้-19 เมษายน 2566

รายละเอียดการสมัคร
🌟 ระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช., ปวส.)
         https://regis.rmutp.ac.th/upload/file66/D266-Bec_Detail.pdf

🌟 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (รับวุฒิ ม.3)
         https://regis.rmutp.ac.th/upload/file66/D266-Voc_Detail.pdf

📌 สมัครผ่านทาง  https://reg.rmutp.ac.th/registrar/appbioentryconfigregis.asp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 026653777 ต่อ 8354 หรือ 0812898231