ทั่วไปประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเรือนหมอพร

     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเรือนหมอพร สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)
โดยสามารถติดต่อการขอเข้าเยี่ยมชมได้ที่ งานอาคารสถานที่ คณะศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 02-2829102 ต่อ 1117