ทั่วไปประกาศอาจารย์

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เพื่อไปเลือกกันเอง ร่วมเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

ประกาศเปลี่ยนแปลงตัวแทนคณาจารย์ประจำข้าราชการเพื่อร่วมเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี