ประกาศพนักงานมหาวิทยาลัยสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 3 อัตรา