งานพัสดุจัดซื้อ-จัดจ้างทั่วไปประกาศฝ่ายบริหาร

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ครั้งที่ 2/2563

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ครั้งที่ 2/2563