ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่ 2/2563)

Posted Posted in งานพัสดุ, งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ, จัดซื้อ-จัดจ้าง, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

>>DOWNLOAD<<

ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ครั้งที่ 1/2563

Posted Posted in งานพัสดุ, งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ, จัดซื้อ-จัดจ้าง, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายบริหาร

>>DOWNLOAD<<