งานสื่อสารองค์กร

เมื่อ 6-8 ต.ค. 60 โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล เส้นทางกรุงเทพ–ตาก–แม่สอด-อุ้มผาง

Posted on
สมุดประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/ms.c.eJxNkckNxDAMAzsKdB~;9NxZEWtP7HcjkSOZoswyjlGoufXiBh7Z7qR2QPoD9B5LyA4knyTwgG0~_KQsT~_wbQYMjhmwviAsMmQANgWOS3FAyJhGjkZTQjt9UCo00xQHtDTEo0W10~_MEhmy6nLUS8ZUFaGyYoH1SfYedcXmYnIndCfgoTy1LVjOdzkcyH3VBSfU~;Yabsep3fdonfp6k0dQ6JmxNrQBigb1ipWwX.bps.a.1694476397289184.1073742429.120014211402085/1694476407289183/?type=3″ width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

เมื่อ 22-24 ก.ย. 60 โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล เส้นทางกรุงเทพ–เชียงคาน–ภูเรือ จังหวัดเลย

Posted on
สมุดประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/photos/ms.c.eJxFkdmNRTEIQzsagdn7b2x04QV~_LfuYOOylGhQqZa7sfzxCJjmEvJ5Q8Tmk5CcwdUTyRZipIxo~;AVrkQFE~_BzSQ5fWgHNyOY0Q2lHGRhsrWCg3jCWD~_IoiFCsbBK0gzoE9Q6xa1EzoSe6l6R3gZObW6dxgNg~;b0mtMvghbu~_Tm1tLWWDfUVchi0DJsJK09oh~;CO3HfA6BgNlX2t87Tspp6z~_i7mMS3LcO~_IxY3cDn0fBUxEXgSiLWD~;pVdH7epgnY~;yEwYqB~;1qrfwfBnyHJA~-~-.bps.a.1694470713956419.1073742428.120014211402085/1694470743956416/?type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

สัมมนาวิชาการท่องเที่ยว บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวสู่โลกอาชีพอุตสาหกรรมบริการ ในยุคไทยแลนด์ 4.0”

Posted on

[fb_embed_post href=”https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1680045165398974.1073742424.120014211402085&type=3&_rdc=1&_rdr/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล เส้นทางกรุงเทพ-ระยอง ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ย. 2560

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1654144267989064.1073742401.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

โครงการฝึกปฏิบัติทัวร์จำลอง พระนครทราเวล เส้นทางกรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค. 60 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4

Posted on
สมุดประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1646107472126077.1073742395.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

โครงการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ ๔

Posted on
สมุดประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1645208648882626.1073742390.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/posts/1624367217633436/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “พระเป็นยิ่งกว่าแม่ของแผ่นดิน”

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP/posts/1624157204321104/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านผู้ช่วยอธิการบดี ให้ความอนุเคราะห์ รับฟังการนำเสนอ การเปิดโปรแกรมทัวร์ ของพระนครทราเวล โปรแกรมฝึกปฏิบัติจัดนำเที่ยว

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/Tourism.rmutp/posts/850831025073111/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 60

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1412536108816549.1073742301.120014211402085&type=3/” width=”700″ bottom=”30″ /]

งานสื่อสารองค์กร

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชมเชย (เงินรางวัล 4,000 บาท) จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ณ มทร.กรุงเทพ

Posted on

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1412524228817737.1073742300.120014211402085&type=3/” bottom=”30″ width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

9 มีนา 60 ขอเชิญนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกชั้นปี ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560 (Video Clip)

Posted on

              9 มีนาคม 2560  ขอเชิญนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกชั้นปี ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560 ด้วยเครื่องลงคะแนนเสียงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น. ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุมอาภากร ทั้งนี้  สามารถชม Video Clip แนะนำตัวผู้สมัครรับการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 หมายเลข ได้ดังต่อไปนี้ หมายเลข 1  วีดีโอแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม

งานสื่อสารองค์กร

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน และได้อบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน แก่ผู้นำชุมชน

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1404981652905328.1073742298.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ และน่าน

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1388777811192379.1073742295.120014211402085&type=3/” width=”700″/]

งานสื่อสารองค์กร

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เส้นทางท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน

Posted on

[fb_embed_post href=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1388770777859749.1073742294.120014211402085&type=3/” width=”700″/]