งานพัสดุ

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

Posted on

๑. ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ๒. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ภาระงานโดยสังเขป