งานพัสดุ

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

Posted on

๑. ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ๒. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ภาระงานโดยสังเขป

งานพัสดุ

ประกาศคณะศิลปศาสตร์และเอกสารประกอบราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน 3 โรงยิมและห้องฟิตเนส ของคณะศิลปศาสตร์

Posted on

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน 3  โรงยิมและห้องฟิตเนส ของคณะศิลปศาสตร์ เอกสารประกอบราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน 3  โรงยิมและห้องฟิตเนส ของคณะศิลปศาสตร์