ข่าวประชาสัมพันธ์... TCAS 4 กำลังเปิดรับแล้ว #dek63 พร้อมยัง!! สมัครตอนนี้โปรโมชั่นเพียบ😁👋

ข่าวประชาสัมพันธ์… TCAS 4 กำลังเปิดรับแล้ว #dek63 พร้อมยัง!! สมัครตอนนี้โปรโมชั่นเพียบ😁👋

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบ 4 (สำหรับวุฒิ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563  ใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ สาขาการโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมัครผ่านระบบ TCAS  ตั้งแต่วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563 🌐รายละเอียด http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/T4-63.pdf 📌สมัครผ่านระบบ www.mytcas.com #RMUTP #รับสมัครนักศึกษา #ราชมงคลพระนคร