เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

Posted Posted in กิจกรรม, ทั่วไป

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๕ พรรษา มหาราชินี ในรัชกาล ๙

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๕ พรรษา มหาราชินี ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค. ๖๐

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีถวาย 12 สิงหา พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์