admission67-7

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม ภาคพิเศษ 3 ปี (จันทร์ – ศุกร์) รอบรับตรง 2 วันที่ 20 มี.ค. – 14 พ.ย. 67 รอบ Fasttrack คณะ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 67

admission67-2

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจบริการ ภาคปกติ 3 ปี และ ภาคสมทบ 1.5-2 ปี รอบรับตรง 2 วันที่ 20 มี.ค. – 14 พ.ย. 67 รอบ Fasttrack คณะ รับสมัครทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 67

#เปิดครัวโรงแรมวันนี้ วันที่ 6 กันยายน 2565 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ เสนอ 3 เมนู เมนูละ 5 0 บ า ท

#เปิดครัวโรงแรมวันนี้ วันที่ 6 กันยายน 2565

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์

โดยนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ เสนอ 3 เมนู เมนูละ 50 บาท

สาขาวิชาการโรงแรมสานสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

สาขาวิชาการโรงแรมสานสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการโรงแรม

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอบกระเช้าให้แก่ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัมประตูน้ำ, โรงแรมวินซ์ โฮเต็ล ประตูน้ำ, โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ และ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย และเป็นการขอบคุณสถานประกอบที่ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกประสบการณ์การทำงานและเพื่อสานสันพันธ์ความร่วมมือทางวิชา (MOU) สาขาวิชาการโรงแรมสานสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) อ.ดร.ภูมิพัฒน์ ทองคำ…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 31 มีนาคม 2021

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการโรงแรม

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองวิชาการและวิจัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณภิรมย์ เมธาวีรพงศ์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด และ คุณเจตนิพัทธ์ น้อยเชี่ยวกาญจน์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท โคแมนชี่…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2021

ทีมงานคุณภาพ ตำบลท่าราบ - ตำบลคลองกระแชง (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศคณะทำงาน และลงพื้นที่ชุมชนเชิงรุกวางแผนพัฒนายกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ พร้อมขับเคลื่อนยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารโครงการตำบลท่าราบ นำโดย ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยทีมงาน และ ทีมผู้บริหารโครงการตำบลคลองกระแชง นำโดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ชุมชนแบบเชิงรุก ร่วมกันวางแผนพัฒนายกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการชุมชน และจัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศคณะทำงาน ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง อว. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้งสองตำบล ตำบลละ 18 คน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 36 คน พิธีจัดขึ้น ณ ศาลาคามวาสี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ทีมงานคุณภาพ ตำบลท่าราบ – ตำบลคลองกระแชง (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

Posted Posted in กิจกรรม, งานบริการวิชาการ, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ทีมงานคุณภาพ ตำบลท่าราบ – ตำบลคลองกระแชง (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศคณะทำงาน และลงพื้นที่ชุมชนเชิงรุกวางแผนพัฒนายกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ พร้อมขับเคลื่อนยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารโครงการตำบลท่าราบ นำโดย ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยทีมงาน และ ทีมผู้บริหารโครงการตำบลคลองกระแชง นำโดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ชุมชนแบบเชิงรุก ร่วมกันวางแผนพัฒนายกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการชุมชน และจัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศคณะทำงาน ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง อว. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้งสองตำบล ตำบลละ 18 คน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 36 คน พิธีจัดขึ้น ณ ศาลาคามวาสี ตำบลคลองกระแชง […]

สอบสัมภาษณ์นักศึกษารูปแบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี 2564 TCAS1 Portfolio

สอบสัมภาษณ์นักศึกษารูปแบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี 2564 TCAS1 Portfolio

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS1 Portfolio (ยื่นแฟ้มสะสมงาน) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบออนไลน์ อาทิเช่น Line Call , Google meet และโทรศัพท์ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 91 คน จากทั้ง 4 สาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษารูปแบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี 2564 TCAS1 Portfolio คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง)…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021

#คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

💢คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) เปิดสอน 4 สาขาวิชา

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

#คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้ง 9 คณะ 🌐สมัครผ่านทาง…โพสต์โดย RmutpFB เมื่อ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2021

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สถาบันละ 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ (Phra Nakhon Flair Bartender Competition Thailand 2021) ภายใต้แนวคิด New Normal ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องสตูดิโอ (อาคาร 3) คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ขอเชิญชวนนักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สถาบันละ 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ (Phra Nakhon Flair Bartender Competition Thailand 2021)

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สถาบันละ 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ (Phra Nakhon Flair Bartender Competition Thailand 2021) ภายใต้แนวคิด New Normal ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องสตูดิโอ (อาคาร 3) คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สถาบันละ 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ (Phra Nakhon Flair Bartender Competition Thailand 2021) ภายใต้แนวคิด New Normal ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องสตูดิโอ (อาคาร 3) คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ขอเชิญชวนนักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สถาบันละ 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ (Phra Nakhon Flair Bartender Competition Thailand 2021)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประกาศ

ขอเชิญชวนนักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สถาบันละ 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ (Phra Nakhon Flair Bartender Competition Thailand 2021) ภายใต้แนวคิด New Normal ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องสตูดิโอ (อาคาร 3) คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมอบรม โครงการ สิงห์อาสา "สร้างงาน สร้างอาชีพ" โดยการสนับสนุนของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ร่วมกับ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) เข้าร่วมอบรม โครงการ สิงห์อาสา “สร้างงาน สร้างอาชีพ”

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, สาขาวิชาการโรงแรม

โดยการสนับสนุนของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ร่วมกับ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมอบรม โครงการ สิงห์อาสา "…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2020

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00น- 12.00น. นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่4 ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ โรงแรมสู่การเปลี่ยนผ่านภายใต้วิถีปกติใหม่ hotel transform for new normal ณ ห้อง LA 101 ชั้น1 คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00น-12.00น. นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่ 4 จัดสัมมนา

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, สาขาวิชาการโรงแรม

ในหัวข้อ โรงแรมสู่การเปลี่ยนผ่านภายใต้วิถีปกติใหม่ hotel transform for new normal ณ ห้อง LA 101 ชั้น1 คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00น- 12.00น. นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่4 ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2020

อาจารย์สุภาวดี ไหมเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "มารยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก"

อาจารย์สุภาวดี ไหมเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “มารยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก”

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, สาขาวิชาการโรงแรม

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีที่ 1 ควบคุมการสอนโดยอาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง LA102 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์สุภาวดี ไหมเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2020

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) จัดงานทำบุญสาขาฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้อง LA ๓๐๓ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง)

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการโรงแรม

จัดงานทำบุญสาขาฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้อง LA ๓๐๓ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ในหัวข้อ "ปักหมุดถิ่นทักษิณ แดนดินผจญภัย" (Let's explore Southern Thailand) โดยวิทยากร คุณณัฐภัทร ชินะจิตพันธ์ุ(บอส) เจ้าของเพจ   นัดตะพัด  /  นัดตะพัด             ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง LA101 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ในหัวข้อ “ปักหมุดถิ่นทักษิณ แดนดินผจญภัย”(Let’s explore Southern Thailand)

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, สาขาวิชาการโรงแรม

        สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ในหัวข้อ “ปักหมุดถิ่นทักษิณ แดนดินผจญภัย” (Let’s explore Southern Thailand) โดยวิทยากร คุณณัฐภัทร ชินะจิตพันธ์ุ(บอส) เจ้าของเพจ   นัดตะพัด  /  นัดตะพัด             ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง LA101 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ติณณวิทย์ ภูรีนรเสฏฐ์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, สาขาวิชาการโรงแรม

เรื่อง การปรับตัวของธุรกิจการบินและลูกเรือในการปรับตัวยุค New Normal (วานนี้) วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง)…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2020

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ในหัวข้อ "ปักหมุดถิ่นทักษิณ แดนดินผจญภัย" (Let's explore Southern Thailand) โดยวิทยากร คุณณัฐภัทร ชินะจิตพันธ์ุ(บอส) เจ้าของเพจ   นัดตะพัด  /  นัดตะพัด             ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง LA101 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ในหัวข้อ “ปักหมุดถิ่นทักษิณ แดนดินผจญภัย”(Let’s explore Southern Thailand)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, สาขาวิชาการโรงแรม

        สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ในหัวข้อ “ปักหมุดถิ่นทักษิณ แดนดินผจญภัย” (Let’s explore Southern Thailand) โดยวิทยากร คุณณัฐภัทร ชินะจิตพันธ์ุ(บอส) เจ้าของเพจ   นัดตะพัด  /  นัดตะพัด             ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง LA101 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สาขาวิชาการโรงแรม อบรมการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรม อบรมการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา

การอบรม การใช้งานซอฟต์แวร์โปรแกรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โคแมนชี่ (Comanchy Software)

การจัดสัมมนาเรื่อง การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมและบริการในสถานการณ์ COVID 19

การจัดสัมมนาเรื่อง การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมและบริการในสถานการณ์ COVID 19

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มอบหมายให้ ดร.ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชาการโรงแรม โดยเป็นการจัดสัมมนาเรื่อง การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมและบริการในสถานการณ์ COVID 19

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง จัดสัมมนาเรื่อง การตลาดบนโลกโซเชียลเป็นเรื่องง่ายถ้ารู้วิธี ดิจิทัล มาร์เก๊ตติ้ง

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง จัดสัมมนาเรื่อง การตลาดบนโลกโซเชียลเป็นเรื่องง่ายถ้ารู้วิธี ดิจิทัล มาร์เก๊ตติ้ง

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์

วันนี้ (9/9/63) ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชาการโรงแรม โดยเป็นการจัดสัมมนา

สาขาวิชาการโรงแรม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ "ศาสตร์และศิลป์ แห่งการสร้างธุรกิจออนไลน์ให้...ปัง...ปัง ในยุค New Normal"

สาขาวิชาการโรงแรม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ศาสตร์และศิลป์ แห่งการสร้างธุรกิจออนไลน์ให้…ปัง…ปัง ในยุค New Normal”

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา

(เมื่อ) วันที่ 30 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานเปิดงาน

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ ณ The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์

จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ ณ The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล สองสมาน นักศึกษาคณะศิลปศาตร์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล สองสมาน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม มทร.พระนคร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการโรงแรม

ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีแด่ อ.ดร.สุนันทา ชูตินันท์ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมเป็น"กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร"

ขอแสดงความยินดีแด่ อ.ดร.สุนันทา ชูตินันท์ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ร่วมเป็น”กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการโรงแรม
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 อธิการบดี มทร.พระนคร และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมาร่วมโครงการการบริการสปาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 อธิการบดี มทร.พระนคร และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมาร่วมโครงการการบริการสปาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการโรงแรม