admission67-6

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ 3 ปี (จันทร์ – ศุกร์) รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66

admission67-5

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ ภาคปกติ 4 ปี และภาคสมทบ 2 ปี รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66    

พระนครแทรเวล…จากทฤษฎี สู่การปฏิบัติจริง จัดทริปท่องเที่ยวลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ให้กับการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพ ณ จังหวัดน่าน

พระนครแทรเวล…จากทฤษฎี สู่การปฏิบัติจริง จัดทริปท่องเที่ยวลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

จัดทริปท่องเที่ยวลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ให้กับการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพ ณ จังหวัดน่าน

สาขาวิชา​การ​ท่องเที่ยว​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ (วัง​นางเลิ้ง) จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว "บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล" เส้นทาง​จังหวัด​หนองคาย-อุดรธานี ดำเนินงาน​โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว “บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล” เส้นทาง​จังหวัด​หนองคาย-อุดรธานี

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ดำเนินงาน​โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชา​การ​ท่องเที่ยว​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ (วัง​นางเลิ้ง) จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว "…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

สาขาวิชา​การ​ท่องเที่ยว​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ (วัง​นางเลิ้ง) จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว "บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล" เส้นทาง​จังหวัด​จันทบุรี ดำเนินงาน​โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว “บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล” เส้นทาง​จังหวัด​จันทบุรี

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ดำเนินงาน​โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่าง​วันที่​ 2-4 ตุลาคม​ 2563 สาขาวิชา​การ​ท่องเที่ยว​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ (วัง​นางเลิ้ง) จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว "…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020

พระนครทราเวล จัดสัมมนา "Experience Backpacker เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ใจค้นพบ"

พระนครทราเวล จัดสัมมนา “Experience Backpacker เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ใจค้นพบ”

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณเบนซ์ ถาวร ภัสสรศิริกุล เจ้าของเพจ The Gaijin Trips แบกเป้เที่ยวคนเดียว พระนครทราเวล จัดสัมมนา "Experience Backpacker เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ใจค้นพบ" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2020

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว "บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล" เส้นทาง​จังหวัด​เพชรบรูณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก ดำเนินงาน​โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว “บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล” เส้นทาง​จังหวัด​เพชรบรูณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา

“บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล” เส้นทาง​จังหวัด​เพชรบรูณ์-เขาค้อ-ภูทับเบิก ดำเนินงาน​โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 ระหว่าง​วันที่​ 28-30 กันยายน​ 2563 สาขาวิชา​การ​ท่องเที่ยว​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ (วัง​นางเลิ้ง) จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว "…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 30 กันยายน 2020

สาขาวิชา​การ​ท่องเที่ยว​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ (วัง​นางเลิ้ง) จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว "บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล" เส้นทาง​จังหวัด​อุบลราชธานี-โขงเจียม ดำเนินงาน​โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4

สาขาวิชา​การ​ท่องเที่ยว​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ (วัง​นางเลิ้ง) จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 “บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล” เส้นทาง​จังหวัด​อุบลราชธานี-โขงเจียม

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว “บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล” เส้นทาง​จังหวัด​อุบลราชธานี-โขงเจียม ระหว่าง​วันที่​ 24-26 กันยายน​ 2563 สาขาวิชา​การ​ท่องเที่ยว​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ (วัง​นางเลิ้ง) จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว "…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020

สมุดประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

โครงการฝึกปฏิบัติทัวร์จำลอง พระนครทราเวล เส้นทางกรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค. 60 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สมุดประจำสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

โครงการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ ๔

Posted Posted in งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มาแล้ว!! ทัวร์ดี ราคาไม่แพง บริการทุกระดับประทับใจ ต้องบริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว [พระนครทราเวล]

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, สาขาวิชาการท่องเที่ยว