📢ประกาศ เรื่อง การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน และ ขั้นตอนการดำเนินการจัดส่งแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบที่ 2 🚩

Posted Posted in งานบุคลาการ, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายบริหาร

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่  🚩 ลิงค์  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 🚩

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และทีมงานฯ มทร.พระนคร

คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และทีมงานฯ มทร.พระนคร

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์

(วันนี้) วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ คุณศิริมา กองสำลี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และทีมงานฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมฟังการชี้แจงการเข้าตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่จะเข้าตรวจระหว่างวันที่ 4 – 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมวังนางเลิ้ง 1 (LA101) ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร (วันนี้) วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง)…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2021