กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 (ฝึกซ้อมย่อยรวมคณะ) ณ ห้องบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30น. ***พร้อมส่งใบประเมินภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของนายจ้างเพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฝึกซ้อม*** วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 (ฝึกซ้อมย่อยรวมมหาวิทยาลัย) รอบบ่าย ณ อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 ศูนย์พณิชการพระนคร รายงานตัว ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล เวลาในการรายงานตัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 (ฝึกซ้อมใหญ่) รอบบ่าย ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี รายงานตัวเวลา 09.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี […]

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ “ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561"

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ “ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561″

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา