admission67-6

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ 3 ปี (จันทร์ – ศุกร์) รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66

admission67-5

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / Publicize the course

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ ภาคปกติ 4 ปี และภาคสมทบ 2 ปี รอบโควตา 1 วันที่ 20 ก.ย. – 6 พ.ย. 66    

พระนครแทรเวล…จากทฤษฎี สู่การปฏิบัติจริง จัดทริปท่องเที่ยวลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ให้กับการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพ ณ จังหวัดน่าน

พระนครแทรเวล…จากทฤษฎี สู่การปฏิบัติจริง จัดทริปท่องเที่ยวลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

จัดทริปท่องเที่ยวลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ให้กับการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพ ณ จังหวัดน่าน

สาขาวิชา​การ​ท่องเที่ยว​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ (วัง​นางเลิ้ง) จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว "บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล" เส้นทาง​จังหวัด​หนองคาย-อุดรธานี ดำเนินงาน​โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว “บริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล” เส้นทาง​จังหวัด​หนองคาย-อุดรธานี

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ดำเนินงาน​โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชา​การ​ท่องเที่ยว​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ (วัง​นางเลิ้ง) จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว "…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

มาแล้ว!! ทัวร์ดี ราคาไม่แพง บริการทุกระดับประทับใจ ต้องบริษัททัวร์จำลองพระนครทราเวล

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว