งานประกันคุณภาพการศึกษางานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet)

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2022