งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

🎓 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 🎓

🎓 กำนหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 🎓

🌟 ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
      วันที่ 7-10 มีนาคม 2565
🌟 ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563
       วันที่ 21-24 มีนาคม 2565
🔰 กำหนดการอื่นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
☎️ สอบถามเพิ่มเติม : 02-665-3777 ต่อ 6316