กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษานักศึกษาประชาสัมพันธ์

🎓 กำนหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 35 💢วันที่ 21-24 มี.ค. 2565💢 🎓

🎓 กำนหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 🎓

🌟 ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563
       วันที่ 21-24 มีนาคม 2565
🔰 กำหนดการอื่นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
☎️ สอบถามเพิ่มเติม : 02-665-3777 ต่อ 6316