กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

โครงการคลิปประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : RMUTP @ Liberal Arts Fast Forward 2023

โครงการคลิปประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : RMUTP @ Liberal Arts Fast Forward 2023

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินรางวัลขวัญใจมหาชน ด้วยการ VOTE รางวัลพิเศษ ในการประกวดคลิปวีดีโอ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของ คณะศิลปศาสตร์ ในระดับ ปวช. จำนวน 3 สาขาวิชา และระดับปริญญาตรี จำนวน 4 สาขาวิชา โดยท่านสามารถกด like ในคลิป Youtube ของคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ตามลิงค์

https://www.youtube.com/@Liberal_Arts_RMUTP

ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ปิดโหวตในเวลา 13.00 น.

คลิปที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่

ทีมที่ 1 ทีม NBW TO BE NUMBER ONE
ทีมที่ 2 ปลากระป๋อง
ทีมที่ 3 ทีม YRC short film
ทีมที่ 4 ทีม ยืนหนึ่ง
ทีมที่ 5 ทีม น้ำปลาหวาน
ทีมที่ 6 คุณอภิชัย บุญมาก

**กติกาการร่วม VOTE รางวัลพิเศษ พิจารณาจากยอดรวมของการกด LIKE สูงสุด (1 LIKE = 1 คะแนน) โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร / คณะกรรมการมีมติเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการลงคะแนน เนื่องจากแพลตฟอร์มเดิมมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์หลายรายการจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

หมายเหตุ คณะกรรมการ จะได้พิจารณาตัดสินรางวัลที่ 1 – 3 จากคุณภาพ และความสมบูรณ์ของคลิปวีดีโอ นอกเหนือจากรางวัลพิเศษ (ป๊อบปูล่าโหวต) และประกาศผลภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นลำดับต่อไป

ที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
https://larts.rmutp.ac.th
https://www.facebook.com/LARTS.RMUTP