กิจกรรมงานบริการวิชาการและวิจัยงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล โครงการตำบลต้นมะพร้าว โดยคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ หัวหน้าโครงการ U2T ตำบลต้นมะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี ได้นำทีมคณะทำงานคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่ 3