งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัย ประกาศเตรียมพร้อม! เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ในปีการศึกษา 2565

หวังเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทางเลือก ในสายอาชีพให้กับเยาวชนไทย และผลิตตัวป้อนให้กับ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร (พณิชยการพระนครเดิม) ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัย ประกาศเตรียมพร้อม! เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปวช....

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2021