กองวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ RMUTP English Camp 2016 ระหว่างวันที่ 19 – 31 พ.ค. 59 ณ โบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

Posted Posted in งานวิเทศสัมพันธ์, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

Application for the Position of Foreign Language Instructors

Posted Posted in งานบุคลาการ, งานวิเทศสัมพันธ์, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล