ศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับตัวแทนจากสถานทูตนิวซีแลนด์

Posted Posted in กองวิเทศสัมพันธ์, กิจกรรมนักศึกษา, ข่าว, งานวิเทศสัมพันธ์, ทั่วไป, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

กองวิเทศสัมพันธ์ มทร.พระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ RMUTP English Camp 2016 ระหว่างวันที่ 19 – 31 พ.ค. 59 ณ โบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

Posted Posted in งานวิเทศสัมพันธ์, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

Application for the Position of Foreign Language Instructors

Posted Posted in งานบุคลาการ, งานวิเทศสัมพันธ์, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล