Terms of Reference : TOR

แจ้งการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

Posted Posted in คำสั่ง, งานพัสดุ, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, จัดซื้อ-จัดจ้าง, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

<< Download – แจ้งการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) >>

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

Posted Posted in กิจกรรม, คำสั่ง, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สถาบันภาษา

<< Download – โครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE >>

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

Posted Posted in กิจกรรม, คำสั่ง, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สถาบันภาษา

<< Download – โครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE >>

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันภาษา มทร.พระนคร เรื่อง ขอนำเสนอบริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ฯลฯ

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันภาษา มทร.พระนคร เรื่อง ขอนำเสนอบริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ฯลฯ

Posted Posted in คำสั่ง, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สถาบันภาษา

<< Download – ประชาสัมพันธ์จากสถาบันภาษา มทร.พระนคร เรื่อง ขอนำเสนอบริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ฯลฯ >>

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

📢 เชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE

Posted Posted in คำสั่ง, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, สถาบันภาษา

<< Download – โครงการภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร CORPORATE BUSINESS ENGLISH COURSE >>

โหวตผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น ประจำปี 2566 สายวิชาการ เบอร์ 3 ผศ.วัชรพงษ์ สูงปานเขา (อ.ก๊อท)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คะแนนโหวตศิลปศาสตร์ เบียดเข้าวินจ้า รบกวนคณาจารย์และนักศึกษา ช่วยกันโหวตหน่อยครับ “เบอร์ 3 ผศ.วัชรพงษ์” นะครับ/ขอบคุณมากครับ ลิ้งก์โหวต : https://forms.gle/VQGktRtATqXXHJFS8

“ชีวิตกับกวีนิพนธ์: การสร้างเรื่องบนหน้ากระดาษ” โดย สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ชื่อองค์ความรู้  : “ชีวิตกับกวีนิพนธ์: การสร้างเรื่องบนหน้ากระดาษ” โดย สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

Posted Posted in Video Clip, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ชื่อองค์ความรู้  : “ชีวิตกับกวีนิพนธ์: การสร้างเรื่องบนหน้ากระดาษ” โดย สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์    กิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการค่ายภาษาและวรรณศิลป์ ครั้งที่ 6 “กวีนิพนธ์ สารคดี ชีวิต”  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี โดยมีคุณบรรจง บุรินประโคน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้    

สาธิตการย้อมผ้าด้วยสีสมุนไพร

ชื่อองค์ความรู้  : สาธิตการย้อมผ้าด้วยสีสมุนไพร

Posted Posted in Video Clip, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์

ชื่อองค์ความรู้  : สาธิตการย้อมผ้าด้วยสีสมุนไพร    กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวาระ “100 ปี วันสิ้นพระชนม์ : กรมหลวงชุมพรฯ…หมอพร หมอเทวดา” 19 พฤษภาคม 2566 ณ คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร    โดยการนี้ได้รับเชิญวิทยากรจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นผู้บรรยายและนำสาธิตวิธีการทำ

สาธิตการทำยาดมจากสมุนไพรไทย

ชื่อองค์ความรู้  : สาธิตการทำยาดมจากสมุนไพรไทย

Posted Posted in Video Clip, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์

ชื่อองค์ความรู้  : สาธิตการทำยาดมจากสมุนไพรไทย    กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวาระ “100 ปี วันสิ้นพระชนม์ : กรมหลวงชุมพรฯ…หมอพร หมอเทวดา” 19 พฤษภาคม 2566 ณ คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร โดยการนี้ได้รับเชิญวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้บรรยายและนำสาธิตวิธีการทำ

สาธิตวิธีการทำพิมเสนน้ำ

ชื่อองค์ความรู้  : สาธิตวิธีการทำพิมเสนน้ำ

Posted Posted in Video Clip, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์

ชื่อองค์ความรู้  :  สาธิตวิธีการทำพิมเสนน้ำ    กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวาระ “100 ปี วันสิ้นพระชนม์ : กรมหลวงชุมพรฯ…หมอพร หมอเทวดา” 19 พฤษภาคม 2566 ณ คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร โดยการนี้ได้รับเชิญวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้บรรยายและนำสาธิตวิธีการทำ

ปก-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้งจ้างซ่อมแซมฝ่าเพดานห้องเรียน อาคารเรียน 3 คณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมฝ่าเพดานห้องเรียน อาคารเรียน 3 คณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in งานพัสดุ, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, จัดซื้อ-จัดจ้าง, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายบริหาร

 

ปก-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้งจ้างซ่อมแซมฝ่าเพดานห้องเรียน อาคารเรียน 3 คณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมฝ่าเพดานห้องเรียน อาคารเรียน 3 คณะศิลปศาสตร์

Posted Posted in งานพัสดุ, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, จัดซื้อ-จัดจ้าง, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายบริหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมฝ่าเพดานห้องเรียน อาคารเรียน 3 คณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) Your browser does not seem to support iframes. Click here to read this PDF. Created using FlowPaper Flipbook Maker ↗

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ Thai MOOC และ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม Thai MOOC สำหรับการจัดการเรียนการสอน/พัฒนาบุคลากรในสังกัด

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ Thai MOOC และ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม Thai MOOC สำหรับการจัดการเรียนการสอน/พัฒนาบุคลากรในสังกัด

Posted Posted in Video Clip, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ Thai MOOC และ  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม Thai MOOC สำหรับการจัดการเรียนการสอน/พัฒนาบุคลากรในสังกัด              ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม Thai MOOC สำหรับการจัดการเรียนการสอน/พัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไล์นได้ที่ https://cutt.ly/regis-ThaiMOOC   หรือกรอกข้อมูลลงในเอกสารไฟล์ PDF ฉบับนี้ที่แนบโพสนี้ หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้ 

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

.              ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.  ณ โถงล่างอาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร การแต่งกาย ผู้บริหาร : ชุดปกติขาว บุคลากร : ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ โทนสีฟ้า นักศึกษา : ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์