ประชุมคณะกรรมการประจำ "วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร"

ประชุมคณะกรรมการประจำ “วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร”

Posted Posted in กิจกรรม, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ประชุม

คณบดี คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำวารสาร ศิลปศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.ดร.จันทรา ปาปัดถา บรรณาธิการ วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผศ.ไพโรจน์ ทิพย์มาตร คณะบริหารธุรกิจ และทีมกองบรรณาธิการภายในของคณะศิลปศาสตร์ ร่วมประชุม ประชุมคณะกรรมการประจำ "วารสารศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร" (วานนี้) วันที่ 5 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์…โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2021