ราชมงคลพระนคร เปิดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบตรงผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

โค้งสุดท้าย!!! มาเป็นเด็ก #ราชมงคลพระนคร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มี.ค. 60 (ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิดชั่น)

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ ยินดีต้อนรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบราชมงคลพระนคร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ ยินดีต้อนรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบราชมงคลพระนคร

สถานที่สอบตรง 2559 ในวันที่ 12-13 มี.ค. 2559 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

สถานที่สอบตรง 2559 ในวันที่ 12-13 มี.ค. 2559 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร